Ставови

СТАВОВИ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ О ПОСЛЕДИЦАМА ПРОДАЈЕ ТЕЛЕКОМА

23.02.2015више...

СТАВ поводом изградње зграде Центра за промоцију науке

16.01.2014више...

ПРИМЕДБЕ НА ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ

24.12.2013више...

САВЕТОВАЊЕ Фабрика чипова у Србији – има ли интереса и кадрова

29.06.2013више...

ПРИМЕДБЕ Међуодељењског одбора за енергетику Академије инжењерских наука Србије на Нацрт стратегије развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године

01.01.2010више...

СТАВ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ – ОДЕЉЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ НАУКА: АКУМУЛАЦИЈУ СТУБОРОВНИ НА РЕЦИ ЈАБЛАНИЦИ, САСТАВНИЦИ КОЛУБАРЕ ТРЕБА ШТО ПРЕ СТАВИТИ У ФУНКЦИЈУ

01.01.2010више...


design by Milica Popović
врх