O Одељењу рударских и геолошких наука

Секретар

Проф. др Миленко Пушић

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења рударских и геолошких наука
Члан Председништвa
Радна организација: Рударско геолошки факултет
Пун контакт
Биографија
Библиографија

О одељењу

design by Milica Popović
врх