O Одељењу рударских и геолошких наука

Секретар

Проф. др Миленко Пушић

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења рударских и геолошких наука
Члан Председништвa
Члан
Радна организација: Пензионер
Пун контакт
Биографија
Библиографија

Заменик секретара

Др Светомир Максимовић

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Дописни члан
Члан Евроазијске академије рударских наука (2019), члан Балканске академије рударских наука
Функција: Заменик секретара одељења рударских и геолошких наука
Члан међуодељенског одбора за енергетику
Пун контакт
Биографија
Библиографија

О одељењу

design by Milica Popović
врх