O Одељењу машинских наука

Секретар

Проф. др Александар Седмак

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења машинских наука
Заменик секретара одељења машинских наука
Члан међуодељенског одбора за образовање
Члан Председништвa
Пун контакт
Биографија
Библиографија

Заменик секретара

Проф. др Александар Седмак

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења машинских наука
Заменик секретара одељења машинских наука
Члан међуодељенског одбора за образовање
Члан Председништвa
Пун контакт
Биографија
Библиографија

О одељењу

design by Milica Popović
врх