Предавања Одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима

Пројектовање затварања историјских депонија у Србији

12.12.2018, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мића Јовановић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
У хијерархији управљања отпадом, депоновање се класификује као најмање пожељна, ипак неизбежна категорија. У већини земаља у развоју оно представља доминантни облик у структури управљања чврстим отпадом. Процењује се да се у Србији, од укупне количине отпада, рециклира мање од 5%, док се сав остали отпад депонује. У Србији је идентификовано 3500 сметлишта (тзв. „застарелих историјских депонија“). Нека од њих су легална одлагалишта отпада, док нека нису. Национална стратегија управљања отпадом предвиђа концентисање одлагања отпада на далеко мањем броју депонија, уз изградњу до тридесет регионалних депонија. За преостала легална и дивља сметлишта, предвиђено је затварање. Депоније су индустријски објекти чија...
више...

Surface chemistry for enhanced bio-compatibility of medical devices: Research and potential commercial devlopment

18.05.2017, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Prof. Michael Tompson
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Our research concerns the development of a chemispassive surface that is being employed to modify a number of conduits and devices used in medicine. The interaction of substrates with the components of biological fluids, especially blood, has constituted a research problem over many years. In this regard, a variety of strategies have been used to attempt an enhancement of biocompatibility with some emphasis being centered on the control of surface free energy and imposition of a plethora of surface coatings. In our work we are addressing the physical chemistry of covalent surface modification through the synthesis of new silane-based...
Позив за предавање
више...

Нови биореактори и биоматеријали за примену у регенеративној медицини

02.11.2016, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Бојана Обрадовић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Регенеративна медицина се заснива на идеји да се оболелим или оштећеним ћелијама, ткивима и органима врати нормална функција подстицањем регенерације уместо уградњом вештачких материјала и уређаја. При томе, један од праваца истраживања представља инжењерство ткива које се заснива на гајењу функционалних ткива и органа у лабораторији, а затим имплантацији добијених биолошких супституената на место повреде. Овај приступ полази од хипотезе да су ћелије „архитекте“ које ће синтетисати екстрацелуларни матрикс у условима који блиско имитирају услове у природној средини. Успостављање оваквих услова у лабораторији захтева развој биомимичних система уз интегрисану примену ћелија, биоматеријала и биореактора. При томе биоматеријали служе као потпора...
више...

Технолошко пројектовање депонија у Србији

14.05.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Мића Јовановић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Депоновање отпада је актуелна област технолошког пројектовања у функцији значајних промена система интегрисаног управљања отпадом у Србији. Ваљано израђени технолошки пројекти изградње и/или затварања депонија требало би да осигурају безбедно одлагање комуналног и индустријског отпада, уз минималне негативне утицаје на животну средину. Предавање ће анализирати следеће: • Стање депонија у Србији; • Најбоље доступне технике изградње депонија; • Кључне елементе технолошког пројектовања депонија; и • Куда и како даље у технолошком пројектовању депонија? У кључне елементе технолошког пројектовања савремених депонија спадају: а) програм депоновања, б) обезбеђивање водонепропусности дна и прекривног слоја, ц) сакупљање и третман процедних вода, д) сакупљање, третман и искоришћење депонијског гаса и е) затварање депоније. Предавање...
више...

Аналитичка хемија - развој и примена у хемијском инжењерству

02.04.2014, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Љубинка Рајаковић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Приказаће се резултати вишегодишњег научног и стручног рада који су груписани у четири основне области: I. РАЗВОЈ И ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ АНАЛИТИЧКИХ МЕТОДА за одређивање микроколичина елемената, једињења и специја (арсен, јони тешких метала, бор, цијаниди, халогени) које битно утичу на физичко-хемијска својства материјала. Ове методе су препознатљиве као техничке, елементарне анализе, макро и микро анализе, од класичних до инструменталних а имају посебан значај за индустрију и заштиту животне средине (анализа воде, земљишта, угља, пепела, чврстог отпада). II. ИСТРАЖИВАЊЕ СЕПАРАЦИОНИХ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА (јонске измене, адсорпције, хемисорпције) којима се ефикасно уклањају најтоксичнији загађивачи из воде и ваздуха (од припреме ултрачистих индустријских вода у термоенергетским системима,...
више...

Инжењерство коштаног ткива: стратегије, изазови и нови трендови

25.09.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Ненад Игњатовић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Инжењерство коштаног ткива/костију представља интрадисциплинарно поље истраживања са крајњим апликативним циљем. У овом предавању приказан је вишегодишњи развој инжењерства синтетских костију од идеје, синтезе, карактеризације, моделовања, тестирања на ћелијским линијама, животињама па до предклиничких примена на пацијентима. У лабораторијским условима креирани су објекти и структуре материјала са својствима врло сличним природним костима. Обједињавање високо квалитетних фундаменталних и креативних академских истраживања може водити ка добијању производа који има и тржишну вредност. Развој нових ситема нано величина као носача лекова, витамина или фактора раста отвара нова поља истраживања у инжењерству коштаног ткива и наномедицини. Основна тежња је да стечена знања у лабораторији...
више...

Инжењерство ткива за примену у медицини

11.09.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Гордана Вуњак Новаковић (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Интердисциплинарна инстраживања током последњих двадесетак година у областима стем ћелија, биоматеријала и биореактора довела су до огромног напретка у култивацији ткива и органа за примену у медицини. Многобројне преклиничке студије које су у току дају наду да ће хумана ткива произведена у лабораторији наставити да улазе у клиничку праксу. Ово предавање даје анализу нових инжењерских приступа – експерименталних И теоријских – који представљају основу интердисциплинарних метода за култивацију ткива, уз примере из различитих области хемијског инжењерства, биоинжењерства И медицине.
више...

Обрада и одлагање радиоактивног отпада - од теорије до коначног одлагалишта

08.05.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Др Илија Плећаш (Биографија)
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Настајање радиоактивног отпада (РАО) везано је за почетак истраживања и коришћења радиоизотопа и нуклеарних техника. У почетку примене радиоизотопа у свакодневном животу (медицина, индустрија, научна истраживања) само је мањи број људи био свестан проблема РАО. Коришћењем нуклеарне технологије у енергетске сврхе за производњу електричне енергије у нуклеарним електранама овај проблем је постао израженији, па се о обради, привременом стокирању и коначном одлагању РАО почело интензивније размишљати и конкретно деловати. Јасно је да РАО представља потенцијалну опасност по човека и његову околину и да га треба на стручан начин изолирати и трајно “ одложити” у таквим условима...
више...

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх
https://loginhondaslot.com/ https://situsxyz388.co/ https://xyz388id.vip/ https://apo388.com/ https://loginapo388.com/
https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-anti-rungkad/ https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-thailand/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/situs-toto/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/server-thailand/ situs tot https://stit-lingga.ac.id/pai/thumbs togel online rel="noopener"