О Академији

Академија инжењерских наука Србије (АИНС) је научна инжењерска институција која окупља одабране истакнуте инжењере и научнике из области инжењерских наука са циљем развоја техничких наука и њихове примене у привреди и стављање у функцију решавања друштвених приоритета и изазова.

Основни задатак Академије је да у оквирима инжењерске делатности подстиче и усмерава основна и технолошка истраживања, развија иновативни дух и остале облике научног и стручног стваралаштва, да усмерава развој система образовања инжењера и ширења знања у свим инжењерским областима.

Академија инжењерских наука Србије је основана 1998. године у Београду, под именом Инжењерска академија Југославије а од октобра 2006. године носи данашње име.

Чланство

Академија инжењерских наука Србије има данас (2019. година,октобар) 117 редовних, 68 дописних и 7 почасних чланова, као и 62 иностранa чланa. Сви чланови Академије су изабрани у чланство по високим научним и стручним критеријумима, тајним гласањем на изборним седницама Скупштине Академије.

Чланови Академије су аутори великог броја научних и стручних радова, пројеката, патената и других облика техничких и научних решења, који су публиковани и признати у земљи и иностранству.

Овај скуп еминентних инжењера и научника представља у Србији јединствен „форум знања и искуства“ мултидисциплинарног карактера, у свим областима инжењерства, са капацитетима који далеко превазилазе друге појединачне научне, инжењерске и сличне институције.

Задаци и делатност

Основна делатност Академије су научна, развојна и иновациона истраживања у техничким наукама, односно у свим областима инжењерства. Ово се исказује пре свега у виду:

 • учествовања у реализацији и оцени научних, развојних и иновационих пројеката, као основе технолошког развоја Србије,
 • покретању иницијативе и давању предлога за израду програма научног и технолошког развоја Србије,
 • ширењу, промоцији и популарисању науке и научних сазнања у друштву, посебно међу младима,
 • анализи научних открића и препорука њихове применљивости у Србији,
 • покретању иницијатива, креирању предлога и пружању мишљења, савета и експертних оцена носиоцима економско-привредног, технолошког и укупног развоја, за што успешније остваривање актуелног и дугорочног развоја Србије,
 • стварању услова за што ефикаснији систем високошколског образовања инжењера,
 • стварању услова за што успешнији научни и стваралачки инжењерски рад,
 • обављању развоја и испитивања у инжењерству, односно изради пројеката, студија, ревизија пројектне и друге техничке документације,
 • издавању монографија, часописа и других публикације,
 • организовању научних трибина, конференција и других скупова у свим областима инжењерских наука,
 • сарадњи са другим научним, стручним организацијама, установама и лицима, у земљи иностранству.

Организација

Академија инжењерских наука Србије своје делатности остварује преко шест Одељења, за основне групе научних и инжењерских области:

 • Одељење биотехничких наука,
 • Одељење грађевинских наука,
 • Одељење електротехничких наука,
 • Одељење машинских наука,
 • Одељење рударских и геолошких наука,
 • Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима

Поред Одељења, Академија делује и преко међуодељенских одбора, који се баве одређеним мултидисциплинарним проблемима и питањима од општег или заједничког значаја, као и преко радних група и других облика организовања за поједина посебна питања.

Међуодељенски одбори су:

 1. Међуодељенски oдбор за националне технолошке платформе Србије,
 2. Међуодељенски oдбор за енергетику,
 3. Међуодељенски oдбор за међународну сарадњу,
 4. Међуодељенски oдбор за образовање,
 5. Међуодељенски oдбор за публикације,
 6. Међуодељенски oдбор за храну,
 7. Међуодељенски oдбор градови Србије у будућности,
 8. Међуодељенски oдбор за заштиту животне средине,
 9. Међуодељенски одбор за интелектуалну својину,
 10. Међуодељенски одбор за рачунарство и системске науке,
 11. Међуодељенски одбор за вредновање инжењерских резултата

Историјат

Одлука о оснивању Инжењерске академије Југославије (ИАЈ) је донета 15.01.1998. године на Скупштини Савеза инжењера и техничара Југославије (СИТЈ). ИАЈ је основана као посебна јединица СИТЈ. Формирана је матична комисија у саставу: проф.др Момир Ђуровић, проф.др Радомир Симић, проф.др Боривоје Мишковић, проф.др Јован Тодоровић, академик Миомир Вукобратовић, проф.др Димитрије Тјапкин, др Милан Митровић, проф.др Владимир Трифуновић. Матична комисија је припремила Статут и остале материјале за оснивачку Скупштину.

Оснивачка Скупштина ИАЈ је одржана 8. јула 1998. на којој је усвојен Статут. За Председника је изабран академик М. Вукобратовић, Потпредседника М.Ђуровић, формирана су 4 Одељења, за машинске науке, електротехничке науке, грађевинскe и рударскe наукe и технолошкe и металуршкe науке. Изабрани су секретари Одељења: Ј.Тодоровић, Д. Тјапкин, М. Ивковић, М.Митровић. Формирано је Председништво и изабран Секуловић Миодраг за Генералног секретара.

У савезном Министарству правде Решењем од 08.10.1998. године ИАЈ je уписана у регистар удружења друштвених организација и политичких организација као независно удружење грађана и правно лице.

На Скупштини одржаној 12.05.2004. године су извршене измене Статута и промењен назив Академије у „Академија инжењерских наука Србије и Црне Горе“. Министарство за људска и мањинска права Решењем број 2/0-1405 од 19.10.2004. у регистар удружења грађана уписује Академију под овим називом.

Академија још једном мења назив у „Академија инжењерских наука Србије„ на Скупштини одржаној 26.10.2006. године, где су усвојене и одговарајуће измене Статута, а Решење број 130-024-00-01012/2006-07/3 од 23.05.2007. године о тој промени доноси Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Доношење новог Закона о удружењима је условило усклађивање Статута Академије што је учињено на Скупштини одржаној 17.03.2010. године. Академија је пререгистрована у Агенцији за привредне регистре и у Регистар удружења уписана 07.04.2010. године под матичним бројем 17201727.Београд, октобар 2019. године.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх
https://loginhondaslot.com/ https://situsxyz388.co/ https://xyz388id.vip/ https://apo388.com/ https://loginapo388.com/
https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-anti-rungkad/ https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-thailand/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/situs-toto/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/server-thailand/ situs tot https://stit-lingga.ac.id/pai/thumbs togel online rel="noopener"