O Одељењу технолошких, металуршких и наука о материјалима

Секретар

Проф. др Драган Ускоковић

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима
Члан Председништвa
Пун контакт
Биографија

Заменик секретара

Проф. др Биљана Стојановић

Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Статус: Редован члан
Функција: Председник међуодељенског одбора за међународну сарадњу
Заменик секретара одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима
Члан међуодељенског одбора за образовање
Пун контакт
Биографија

О одељењу

design by Milica Popović
врх