Предавања Одељења рударских и геолошких наука

Утицај развоја информационих технологија на занимања и садржаје високошколских програма из области рачунарства

17.04.2019, Свечана сала грађевинског факултета, 18х
Предавач: Проф. емеритус др Душан Старчевић (Биографија)
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Апстракт: Предавање је посвећено анализи утицаја промена у подручју информационих технологија на развој привреде и друштва. Описаће се основне одлике информационих технологија и начин њиховог дејства на савремену економију у процесу познатом као “дигитална трансформација друштва”. Осврнућемо се на утицај рачунарских компоненти и програма на еволуцију традиционалног значења термина производ и услуга, како бисмо разумели будуће процесе промена у друштву и припремили се за њих. Полазећи од постојећег стања, броја и профила запослених у области информационих технологија у САД-у, и увида у нове информационе технологије, даће се оцена њиховог утицаја на затечена и нова занимања. Имајући у виду кључне информационе технологије...

више...

Геохемија, генеза и трансформације боксита

12.12.2018, Удружење "Милутин Миланковић"
Предавач: Проф. др Адам Дангић (Биографија)
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Алуминијум је у земљиној кори обилно заступљен у виду алумосиликатних минерала због геохемијског афинитета Ал и Си. Боксит, једина руда алуминијума, настаје површинским распадањем алумосиликата у латеритским условима и у карсним депресијама, када се кида веза Ал-Си и формирају минерали Ал-оксихидроксиди. Геохемијске и минералошке карактеристике боксита зависе од састава матичног материјала, услова бокситизације, геохемијских процеса и трансформација током дијагенезе и епигенезе лежишта. Каолинизација боксита, ретроградни епигенетски процес у односу на бокситизацију, одвија се кроз Си-метасоматозу у интеракцији подземна вода-боксит. Посебан тип секундарних лежишта карсних боксита детритични боксит са црвеницом настаје у специфичним геохемијским условима.
више...

Глобални и регионални изазови очувања и развоја подземних водних ресурса Србије

05.12.2018, Удружење
Предавач: Проф. др Зоран Стевановић (Биографија)
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Данас се у Србији између 70 и 75% становништва снабдева пијаћом водом са изворишта подземних вода. И поред честих ранијих недоумица о количинама и расположивости подземних водних ресурса Србије њих има довољно за дугорочно и поуздано снабдевање становништва и индустрије Србије, бар оних корисника на подручју где је и до сада њихово коришћење било доминантно. Међутим, ресурси подземних вода су неједнако просторно и временски дистрибуирани и потребан је значајан и континуални напор стручњака хидрогеологије, и не мање водопривреде, да се они одрживо и рационално користе и, што је најважније, штите од загађивања. Током седамдесетих година 20. века када је учешће...
више...

Основне црте геотектонских догађања у медитеранском подручју током последњих 2,5 милијарде година (протерозоик - фанерозоик)

28.11.2018, Удружење "Милутин Миланковић"
Предавач: Проф. др Радуле Поповић (Биографија)
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Балканско полуоствро представља мозаик хетерогених геотектонских блокова ствараних у разним временима и просторима, почев од пре више од 2 милијарде година закључно са најновијим геотектонским догађајима. На основу распрострањења трилобита Сyнхомалонотус тристани, односно Цалyмене тристани, дошло се до претпоставке да су у ордовицијуму (пре око 450 милиона година) стари геотектонски блокови на данашњем Пиринејском полуострву, Сардинији, затим пелагонско-родопски, Мендерес, анатолиски масиви, сиријски кристалин, припадали јединственом Медитеранском субконтиненту који се током горњег протерозоика одвојио од суперконтинента Гондване (на коме је такође нађен исти фосил: Либија, Мароко), том приликом се између них формирао океан - Прототетис. Истовремено на супротној страни, поменутог...

више...

Неки важнији процеси за коришћење и заштиту алувиона као ресурса воде

22.06.2016, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Милан Димкић (Биографија)
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Вода је основа живота на нашој планети. Она представља фундаментални архетип који дефинише нашу егзистенцију и стање цивилизације. Од укупне запремине воде на планети, само око 2,5% представља питка вода. Од тога су готово две трећине глечерске воде, а трећина подземне воде. Подземне воде се у свету већином користе за снабдевање становништва и наводњавање. Код нас се око 70-75% воде за пиће добија експлоатацијом подземне воде, а од те количине већи део долази из алувијалних издани. Најизразитији параметри који дефинишу ефекте управљања водама су: • економска снага земље, • богатство у води, • клима, са трендом промене, • скуп знања и вештина, • способност система управе. У предавању се истичу разлике у базичном...
више...

Буловски конзистентна реализација фази логике у ширем смислу, теоријске основе и примене

20.05.2015, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Др Драган Радојевић, научни саветник (Биографија)
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Поводом 50. годишњице објављивања рада ФАЗИ СКУПОВИ Проф Лотфи Задеа Драган Радојевић, Научни саветник Института Михајло Пупин, одржао је предавање на тему: Буловски конзистентна реализација фази логике у ширем смислу, теоријске основе и примене У уводном делу дат је приказ конвенционалне фази логике, теориске основе и њен значај. Конвенционална фази логика почива на принципима математичке више-вредносне логике која, за разлику од класичне логике и теорије вероватноће, није у оквиру дефинисаном Буловом алгебром. Ова чињеница има за последицу проблеме који се јављају у захтевнијим применама као што су: вештачка интелигенција, теорија концепата, теорија прототипова, релацијама сличности и поретка итд. У оквиру...

више...

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх
https://loginhondaslot.com/ https://situsxyz388.co/ https://xyz388id.vip/ https://apo388.com/ https://loginapo388.com/
https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-anti-rungkad/ https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-thailand/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/situs-toto/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/server-thailand/ situs tot https://stit-lingga.ac.id/pai/thumbs togel online rel="noopener"