Предавања Одељења рударских и геолошких наука

Неки важнији процеси за коришћење и заштиту алувиона као ресурса воде

22.06.2016, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Милан Димкић (Биографија)
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Вода је основа живота на нашој планети. Она представља фундаментални архетип који дефинише нашу егзистенцију и стање цивилизације. Од укупне запремине воде на планети, само око 2,5% представља питка вода. Од тога су готово две трећине глечерске воде, а трећина подземне воде. Подземне воде се у свету већином користе за снабдевање становништва и наводњавање. Код нас се око 70-75% воде за пиће добија експлоатацијом подземне воде, а од те количине већи део долази из алувијалних издани. Најизразитији параметри који дефинишу ефекте управљања водама су: • економска снага земље, • богатство у води, • клима, са трендом промене, • скуп знања и вештина, • способност система управе. У предавању се истичу разлике у базичном...
више...

Буловски конзистентна реализација фази логике у ширем смислу, теоријске основе и примене

20.05.2015, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Др Драган Радојевић, научни саветник (Биографија)
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Поводом 50. годишњице објављивања рада ФАЗИ СКУПОВИ Проф Лотфи Задеа Драган Радојевић, Научни саветник Института Михајло Пупин, одржао је предавање на тему: Буловски конзистентна реализација фази логике у ширем смислу, теоријске основе и примене У уводном делу дат је приказ конвенционалне фази логике, теориске основе и њен значај. Конвенционална фази логика почива на принципима математичке више-вредносне логике која, за разлику од класичне логике и теорије вероватноће, није у оквиру дефинисаном Буловом алгебром. Ова чињеница има за последицу проблеме који се јављају у захтевнијим применама као што су: вештачка интелигенција, теорија концепата, теорија прототипова, релацијама сличности и поретка итд. У оквиру...

више...

design by Milica Popović
врх