Партнери

Факултети

Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд
E-mail: dekan@arh.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3225254
Факс: +381 11 3370193

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Војводе Степе бр. 283, Београд, 11010 Вождовац
E-mail: office@viser.edu.rs
Телефон: 011/2471-099

Грађевински факултет Универзитета у Београду

Булевар краља Александра 73, 11000 Београд
E-mail: dekanat@grf.bg.ac.rs
Телефон: 011 3218 553
Факс: 011 3370 100

Електронски факултет Универзитета у Нишу

Александра Медведева 14
E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
Телефон: +381 (18) 529 105
Факс: +381 (18) 529 105

Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Булевар краља Александра 73, 11120 Београд,
E-mail: dekanat@etf.bg.ac.rs
Телефон: (011) 324-8464
Факс: (011) 324-8681

Машински факултет Универзитета у Београду

Краљице Марије 16, 11000 Београд
E-mail: dekan@mas.bg.ac.rs
Телефон: 381 11 3302 400
Факс: 381 11 3302 249

Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8, 21102 Нови Сад
E-mail: dean@polj.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 4853500

Рударско геолошки факултет Универзитета у Београду

Ђушина 7, 11000 Београд
E-mail: dekanat@rgf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3219 100
Факс: +381 11 3235 539

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

Војводе Степе 305, 11000 Београд
E-mail: dean@sf.bg.ac.rs
Телефон: 0113096207
Факс: 0113096704

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Карнегијева 4, 11120 Београд
E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3370-460
Факс: +381 11 3370-387

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац
E-mail: kontakt@fink.rs
Телефон: +381 (0)34 335 990
Факс: +381 (0)34 333 192

Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Јове Илића 154, 11000 Београд
E-mail: dekanat@fon.bg.ac.rs
Телефон: 011 3950 823
Факс: 011 2461 221

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад
E-mail: ftndean@uns.ac.rs
Телефон: (+381) 21 450 810
Факс: (+381) 21 458 133

Факултет техничких наука Чачак Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65, 32000 Чачак
E-mail: dekanat@ftn.kg.ac.rs
Телефон: (+381 32) 30-27-00
Факс: (+381 32) 34-21-01

Физички факултет Универзитета у Београду

Студентски трг 12, 11000 Београд
E-mail: jablan@ff.bg.ac.rs
Телефон: + 381 11 7158 151
Факс: + 381 11 3282 619

Шумарски факултет Универзитета у Београду

Кнеза Вишеслава 1, 11000 Београд
E-mail: office@sfb.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3053990

Институти

Електротехнички институт "Никола Тесла"

Косте Главинића 8а, 11000 Београд
E-mail: info@ieent.org
Телефон: +381 (0)11 3952 000
Факс: +381 (0)11 3690 823

ИМТЕЛ Комуникације а.д.

Булевар Михаила Пупина 165 б, 11070 Нови Београд
E-mail: info@insimtel.com
Телефон: +381 11 311-1215
Факс: +381 11 311-5884

Институт "Винча", Центар за моторе и возила

Мике Петровића Аласа 12-14, 11001 Београд
E-mail: nena@vinca.rs
Телефон: (011) 630 8427
Факс: (011) 6455 684

Институт "Михајло Пупин"

Волгина 15, 11060 Београд
E-mail: info@pupin.rs
Телефон: 011 6771 398
Факс: 011 6776 583

Институт за архитектуру и урбанизам Србије

Булевар Краља Александра 73/II
E-mail: igor@iaus.ac.rs
Телефон: +381-11-3370 091
Факс: +381-11-3370 203

Институт за водопривреду

Јарослава Черног бр. 80, 11226 Пиносава, Београд
E-mail: office@jcerni.rs
Телефон: +(381 11) 390 64 50
Факс: +(381 11) 390 64 81

Институт за економику пољопривреде

Волгина 15 11060 Београд
E-mail: office@iep.bg.ac.rs
Телефон: (+381) 11 6972 858

Институт за кукуруз "Земун Поље"

Слободана Бајића 1, 11185 Београд
E-mail: mri@mrizp.rs
Телефон: 011/3756-704
Факс: 011/3754-994

Институт за хемију, технологију и металургију

Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, П. фах 473
E-mail: ihtm@ihtm.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3640-227
Факс: +381 113640-234

ИРИТЕЛ а.д.

Батајнички пут 23, 11080 Београд,
E-mail: dragan.kovacevic@iritel.com
Телефон: +381 11 3073 515
Факс: +381 11 3073 434

Саобраћајни институт ЦИП

Немањина 6/IV, 11000 Београд
E-mail: ignjatovic@sicip.co.rs
Телефон: 011/361-82-87
Факс: 011/361-67-57

Иновациони центри

Иновациони центар Машинског факултета д.о.о.

Краљице Марије 16, 11000 Београд
E-mail: asedmak@mas.bg.ac.rs
Телефон: +381 (11) 330 23 46
Факс: +381 (11) 337 03 64

Привредна предузећа

BEXEL Consulting, Member of PSP Farman Holding

Омладинских Бригада 86, 11070 Нови Београд, Србија
E-mail: office@bexelconsulting.com
Телефон: + 381 11 205 4090
Факс: + 381 11 205 4090

BITGEAR Wireless Design Services, d.o.o.

Стевана Марковића 8, 11080 Београд
E-mail: sales@bitgear.rs
Телефон: +381 (0) 11 2106322
Факс: +381 (0) 11 3165553

ГОША МОНТАЖА а.д.

28 октобра бр. 65 11320 Велика Плана
E-mail: montaza@gosamontaza.rs
Телефон: +381 26 322-126
Факс: +381 26 321-476

ГОША Ф.С.О. а.д.

Индустријска 5, 12373 Симићево
E-mail: office@gosa.rs
Телефон: +381 12 255 201
Факс: +381 12 255 204

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ Ентел А.Д.

Булевар Михаила Пупина 12, 11070 Београд
E-mail: office@ep-entel.com
Телефон: (+381 11) 310 12 05
Факс: (+381 11) 310 12 92

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ Холдинг А.Д.

Булевар Михаила Пупина 12, 11070 Београд
E-mail: ep@energoprojekt.rs
Телефон: (+381 11) 310 10 10
Факс: (+381 11) 311 42 00

Информатика а.д.

Јеврејска 32, 11158 Београд
E-mail: info@informatika.com
Телефон: (+381) 11 3215 273

Јавна предузећа

Привредно друштво

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац
E-mail: tent@tent.rs
Телефон: 011/2054-501
Факс: 011/ 8755-500
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх