Достигнућа Одељења рударских и геолошких наука

Књиге

  • Немања Поповић: Екслоатација и обрада камена
    Академија инжењерских наука Србије, Београд, Србија, 2013

design by Milica Popović
врх