Ставови

СТАВ О ПОТРЕБИ ДУГОРОЧНОГ ПОДСТИЦАЊА ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

24.10.2018

У вези са заштитом животне средине у Републици Србији неопходно је донети одлуку о дугорочном подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора у следећим објектима: • Електране на депонијски гас; • Електране на гас из постројења за третман комуналних отпадних вода; и • Електране на биогас.


Цео став
design by Milica Popović
врх