Предавања Одељења биотехничких наука

Генетика и оплемењивање стрних жита

11.03.2020, Грађевинки факултет,Свечана сала,18х
Предавач: Проф.Др Ново Пржуљ (Биографија)
Одељење: Одељење биотехничких наука
„Генетика и оплемењивање стрних жита“ У беседи представиће се вишедеценијски рад на оплемењивању стрних жита – јечма, овса и ражи, чији је резултат 90 признатих сорти у Србији и иностранству. Такође, представити ће се и истраживања током стварања нових сорти – генетичка варијабилност стрних жита; толерантност на абиотичке факторе –температурни и водни стрес, генетичка контрола акумулације и транслокације органске материје, растење и развиће биљака и интеракција генотип/спољна средина и њихов ефекат на реализацију приноса и квалитета.
више...

Принципи и примена система интегрисаних мера за сузбијање корова у усевима

11.03.2020, Грађевински факултет,Свечана сала,18х
Предавач: Проф. Др Милена Симић (Биографија)
Одељење: Одељење биотехничких наука
У интензивној ратарској производњи је уобичајена употреба средстава за заштиту усева од болести, штеточина и корова. Штетни организми смањују принос усева током гајења, као и након складиштења, за 20-40% од чега корови проузрокују око 1/3 штета. С друге стране, појава резистентности корова, штеточина и патогена, загађење агроекосистема па и угроженост здравља људи услед примене пестицида свакодневна су појава. Да би се смањиле штете по животну средину, потребно је корове, као и остале штеточине, сузбијати интегрисаним приступом односно креирати систем мера којима би се плански и дугорочно смањила бројност штетних организама. У коровским заједницама Србије је, услед дугогодишње примене хербицида,...
више...

Специфичности израде бизнис планова у пољопривреди

13.03.2019, Свечана сала грађевинског факултета, 18х
Предавач: Проф.др Зорица Васиљевић,дописни члан АИНС (Биографија)
Одељење: Одељење биотехничких наука
Абстракт.Бизнис план (пословни план) представља елаборат који садржи елементе једног пословног подухвата који намерава да реализује одређено предузеће, породично пољопривредно газдинство, задруга или неки други субјекат. Овим документом прецизно се дефинише редослед свих пословних активности које се предузимају при оснивању одређене производње, задруге или предузећа, отпочињању новог пословног подухвата или планирању постојећих пословних активности. Бизнис план служи за интерну и/или екстерну употребу. Интерно, служи руководству и запосленима у предузећу или задрузи, односно члановима газдинства, да континуирано прате, коригују и унапређују пословне процесе у свом пословању, проширују производне капацитете, остварују нове пословне подухвате и, генерално, побољшавају успешност целокупног пословања. Екстерно,...
више...

Органска башта - биобашта здравља - данас и сутра

09.04.2017, Славковица
Предавач: Проф. др Бранка Лазић (Биографија)
Одељење: Одељење биотехничких наука
Четврто предавање из серије предавања о пољопривреди одржано је у селу Славковица, Општина Љиг у присуству 36 слушалаца (мештани и из околних села). Проф. др Бранка Лазић, која је одржала ово интересантно предавање, је констатовала да је овај регион управо погодан за органски начин гајења биљака и животиња, а нарочито башта. Значај биобаште је у здравој храни али може имати и комерцијалне предности. На примеру коришћења коприве и примеру пожељног комшилука две врсте биљака указано је на могућност избегавања хемије при узгоју башта. Професорка Лазић је присутнима поделила неколико својих књига, а 3 књиге су поклоњене стручној библиотеци села Славковица.
више...

Могућности за обезбеђивање прехрамбене и енергетске сигурности из биомасе

01.03.2017, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Золтан Заварго
Одељење: Одељење биотехничких наука
Имајући у виду чињеницу да су резерве фосилних горива ограничене као и чињенице да је коришћење фослиних горива главни узрочник климатских промена, намеће се као неизбежно решење прелазак на обновњиве изворе енергије. Један од значајних обновљивих извора енергија као и сировине на биоснови, је биомаса. Са друге стране коришћење биомасе повезана је и са производњом хране. С обзиром да су и храна и енергије стратешке компоненте друштва, намеће се питање којим путем ићи да би се потребе за храном и енергијом заодовољиле. Иако постоји јединствено мишљење о важности проблематике обезбеђења енергетских и прехрамбених потреба, имајући у виду да...
више...

"Заштита биља - како јефтиније и са мање отрова?"

15.02.2017, Славковица
Предавач: Проф. др Васкрсија Јањић, мр Пиљо Дакић (Биографија)
Одељење: Одељење биотехничких наука
Треће предавање из серије предавања о пољопривреди одржано је у селу Славковица, општини Љиг у присуству 42 слушалаца (мештани и из околних села). Предавачи су дали потребне стручне информације о основним појмовима и конкретним препорукама пестицида - лекова за биљке са тврдњом да пестициди само у случају неправилне примене представљају отрове за биљке и околину, а примењени по упутству за препарат представљају лекове за биљку а отрове за штетне биолошке агенсе (инсекте, гриње, глодаре...) и корове. Домаћину су поклоњене стручне књиге аутора Васкрсије Јањића: ФИТОФАРМАЦИЈА, МЕХАНИЗАМ ДЕЛОВАЊА ПЕСТИЦИДА и ОТРОВНЕ БИЉКЕ, као прилог за отварање стручне библиотеке за село Славковицу.
више...

„Јагодасто воће – стање и перспективе“

15.10.2016, Славковица
Предавач: Проф. др Михаило Николић (Биографија)
Одељење: Одељење биотехничких наука
Друго из серије предавања из пољопривреде под насловом „Јагодасто воће – стање и перспективе“ је одржано у селу Славковица уз присуство 35 слушаоца ( мештана и из околних села општине Љиг). Констатовано је да је јагодасто воће велика перспектива овог краја али и доброг дела земље. До сада се малина највише афирмисала до нивоа да је Србија највећи извозник малине. На добром путу су и јагода и купина. У великој екпанзији је и боровница због високе цене али ипак је на почецима. Боровнице имају извозну шансу као свеже, јер су високог квалитета и раније сазревају у односу на конкуренте. По мишљењу...
више...

Предавање у Шумадији из серије предавања из пољопривреде под насловом „Сточарство у Србији - стање и перспективе“

21.05.2016, Славковица
Предавач: Ратко Лазаревић, Милорад Стошић
Одељење: Одељење биотехничких наука
Прво из серије предавања из пољопривреде под насловом „Сточарство у Србији - стање и перспективе“ одржано је 21. маја 2016. године у Славковици уз присуство 50 мештана и из околних села Општине Љиг. Ратко Лазаревић је нагласио да је сточарство основ читаве пољопривреде. Приказано је (лоше) стање сточарства у Србији и општини Љиг. Дати су предлози за напредак и развој сточарства: шта треба да уради држава, шта струка а шта пољопривредници (прилог). Милорад Стошић је говорио о важности добро организоване производње и коришћења сточне хране а посебно трава. Дао је низ корисних сугестија и „резултата“ (прилог) Предавачима се прикључио и искусни бивши руководилац...
више...

Осврт на значај и развој генетике и оплемењивања животиња у теорији и пракси

09.03.2016, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Витомир Видовић
Одељење: Одељење биотехничких наука
Знање на знање; Економија заснована на знању; Знање као најмоћнији ресурс, су само неки од израза који доминирају у овом тренутку. Људско знање је историјска категорија, која се квалитативно и кнавтитативно увећала у функцији времена. Данас живи око 90% свих научника који су се икада бавили науком. Оставштину за будућност чини свега 10% умних људи из предходних времена. За Универзитетско образовање је интерсантна само формална страна науке. Не развија се филозофски дух и не тражи се повезивање научних открића у једну логичну целину. Ово предавање из тих разлога је покушај да се изађе из уобичајних академских токова у разматрању значаја и...
више...

Како зауставити даље пропадање села и сточарства у брдско-планинским и пограничним подручјима наше земље?

10.06.2015, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Ратко Лазаревић (Биографија)
Одељење: Одељење биотехничких наука
Према попису становништва (2011), наша земља има 7.120.666 становника, од којих на селу живи око 3 милиона или 41%, док на брдско-планинским и пограничним подручјима живи око 1.400.000 становника или 20% од укупног броја у Републици. Просечна старост носиоца газдинства је 59 година, док их је већина између 55 и 60 година (65%) а само 35,9% између 35 и 55 година. На брдско-планинским и пограничним подручјима производњом говеда и оваца бави се 127.180 газдинстава или 32,3% у укупном броју у Србији. Ова газдинства гаје 259.552 грла говеда и 606.101 грло оваца, што је 28,6%, односно 34% у укупном броју Србије. Становништво са...

више...

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх
https://loginhondaslot.com/ https://situsxyz388.co/ https://xyz388id.vip/ https://apo388.com/ https://loginapo388.com/
https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-anti-rungkad/ https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-thailand/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/situs-toto/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/server-thailand/ situs tot https://stit-lingga.ac.id/pai/thumbs togel online rel="noopener"