Међуодељенски oдбор за националне технолошке платформе Србије

Председник

Проф. др Петар Петровић

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Председник
Члан
Пун контакт
Биографија

О одбору

линк
design by Milica Popović
врх