Међуодељенски Одбор за националне технолошке платформе Србије

Председник

Проф. др Петар Петровић

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Председник међуодељенског одбора за националне технолошке платформе Србије
Члан међуодељенског одбора за међународну сарадњу
Пун контакт
Биографија

О одбору

линк
design by Milica Popović
врх