O Одељењу грађевинских наука

Секретар

Проф. др Душан Најдановић

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења грађевинских наука
Члан Председништвa
Радна организација: Грађевински факултет, Универзитет у Београду
E-mail: dunaj@imk.grf.bg.ac.rsПошаљи поруку
Пун контакт
Биографија
Библиографија

О одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ НАУКА
 Историјат, чланство и рад одељења
На оснивачкој скупштини Инжењерске академије Југославије (ИАЈ), 8. јула 1998. године, формирано је Одељење за грађевинске и рударске науке и одлучено је да први чланови тог одељења буду професори др Милорад Ивковић, дипл.грађ.инж., др Живота Перишић, дипл.грађ.инж., др Миодраг Секуловић, дипл.грађ.инж. и др Радомир Симић, дипл.грађ.инж. За секретара одељења је изабран проф. др Милорад Ивковић. Од 1999. године одељење за грађевинске науке наставило је да ради као посебно одељење, за секретара одељења изабран је проф. др Милорад Ивковић, а за заменика секретара проф. др Живојин Прашчевић, дипл.грађ.инж.
Укупан број чланова који је до данас биран у АИНС у овом одељењу, као редовни и/или дописни члан, износи 44. Ови чланови су бирани из следећих институција и организација: Грађевински факултет Београд 20, Архитектонски факултет Београд 9, Технички факултет Нови Сад 3, Грађевински факултет Суботица 2, Географски факултет Београд 1, Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) 3, Институт за испитивање материјала Србије (ИМС) 1, "Енергопројект" Београд 3.  Од активних чланова, два члана живе и раде у Новом Саду и предају на Факултету Техничких наука, а један члан предаје на Грађевинском факултету у Суботици. Два редовна члана АИНС из овог одељења су редовни чланови САНУ. Од 11 изабраних иностраних чланова, тројица су рођени у Србији.   
Значај и циљеви рада овог одељења проистиче из низа специфичности архитектуре и грађевинарства, као веома значајних области људске делатности у којима је наша земља имала веома велику традицију и изванредне успехе. Научне и стручне области рада одељења су веома широке и у њих спадају: Архитектура, Урбанизам, Просторно планирање, Грађевинско конструктерство; Пројектовање, грађење и одржавање саобраћајница; Хидротехника и водно-еколошко инжењерство, Грађевинска геотехника; Управљање грађевинским пројектима и информатика у грађевинарству, технологија грађења; Геодезија и геоиформатика. Рад одељења се одвија кроз учешће његових чланова на: седницама одељења, скупштинама АИНС и скуповима које организује АИНС; предавањима на сталном семинару АИНС; радним састанцима које организује АИНС у сарадњи са другим институцијама или организацијама; извршавању преузетих обавеза и задатака од стране одељења или АИНС; организацији и учешћу на конференцијама, округлим столовима и изложбама; изради научних и стручних публикација.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх