Предавања Одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима

Инжењерство ткива за примену у медицини

11.09.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Гордана Вуњак Новаковић
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Интердисциплинарна инстраживања током последњих двадесетак година у областима стем ћелија, биоматеријала и биореактора довела су до огромног напретка у култивацији ткива и органа за примену у медицини. Многобројне преклиничке студије које су у току дају наду да ће хумана ткива произведена у лабораторији наставити да улазе у клиничку праксу. Ово предавање даје анализу нових инжењерских приступа – експерименталних И теоријских – који представљају основу интердисциплинарних метода за култивацију ткива, уз примере из различитих области хемијског инжењерства, биоинжењерства И медицине.
Предавач: Проф. др Гордана Вуњак Новаковић (Биографија)
design by Milica Popović
врх