Предавања Одељења технолошких, металуршких и наука о материјалима

Инжењерство коштаног ткива: стратегије, изазови и нови трендови

25.09.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Ненад Игњатовић
Одељење: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Инжењерство коштаног ткива/костију представља интрадисциплинарно поље истраживања са крајњим апликативним циљем. У овом предавању приказан је вишегодишњи развој инжењерства синтетских костију од идеје, синтезе, карактеризације, моделовања, тестирања на ћелијским линијама, животињама па до предклиничких примена на пацијентима. У лабораторијским условима креирани су објекти и структуре материјала са својствима врло сличним природним костима. Обједињавање високо квалитетних фундаменталних и креативних академских истраживања може водити ка добијању производа који има и тржишну вредност. Развој нових ситема нано величина као носача лекова, витамина или фактора раста отвара нова поља истраживања у инжењерству коштаног ткива и наномедицини. Основна тежња је да стечена знања у лабораторији се ставе у службу побољшања људског здравља.
Предавач: Проф. др Ненад Игњатовић (Биографија)
design by Milica Popović
врх