Предавања Одељења рударских и геолошких наука

Буловски конзистентна реализација фази логике у ширем смислу, теоријске основе и примене

20.05.2015, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Др Драган Радојевић, научни саветник
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Поводом 50. годишњице објављивања рада ФАЗИ СКУПОВИ Проф Лотфи Задеа Драган Радојевић, Научни саветник Института Михајло Пупин, одржао је предавање на тему: Буловски конзистентна реализација фази логике у ширем смислу, теоријске основе и примене У уводном делу дат је приказ конвенционалне фази логике, теориске основе и њен значај. Конвенционална фази логика почива на принципима математичке више-вредносне логике која, за разлику од класичне логике и теорије вероватноће, није у оквиру дефинисаном Буловом алгебром. Ова чињеница има за последицу проблеме који се јављају у захтевнијим применама као што су: вештачка интелигенција, теорија концепата, теорија прототипова, релацијама сличности и поретка итд. У оквиру предавања ће се на илустративни начин приказати основе конзистентне фази логике у ширем смислу (фази скупови, фази логика у ужем смислу и фази релације). Један од циљева предавања је да се заинтересују, пре свега млађи сарадници, да нови приступ примене у за њих интересантним областима.
Предавач: Др Драган Радојевић, научни саветник (Биографија)
design by Milica Popović
врх