Предавања Одељења рударских и геолошких наука

Геохемија, генеза и трансформације боксита

12.12.2018, Удружење "Милутин Миланковић"
Предавач: Проф. др Адам Дангић
Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Алуминијум је у земљиној кори обилно заступљен у виду алумосиликатних минерала због геохемијског афинитета Ал и Си. Боксит, једина руда алуминијума, настаје површинским распадањем алумосиликата у латеритским условима и у карсним депресијама, када се кида веза Ал-Си и формирају минерали Ал-оксихидроксиди. Геохемијске и минералошке карактеристике боксита зависе од састава матичног материјала, услова бокситизације, геохемијских процеса и трансформација током дијагенезе и епигенезе лежишта. Каолинизација боксита, ретроградни епигенетски процес у односу на бокситизацију, одвија се кроз Си-метасоматозу у интеракцији подземна вода-боксит. Посебан тип секундарних лежишта карсних боксита детритични боксит са црвеницом настаје у специфичним геохемијским условима.
Предавач: Проф. др Адам Дангић (Биографија)
design by Milica Popović
врх