Вести

АИНС формулисала предлог за побољшање текста нацрта Закона о буци у животној средини

19.06.2021На иницијативу Међуодељенског одбора за заштиту животне средине припремљен је документ учешћа у јавној расправи око Нацрта закона о буци у животној средини. Подсећамо, АИНС је новембра прошле године објавила СТАВ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ (АИНС) О НЕОПХОДНОСТИ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД БУКЕ којим је предложила увођење робустних, ефикасних, једноставних, превентивних поступака који ће заштитити здравље становништва од буке из објеката ноћне економије и других извора комуналне буке. Амандмани АИНС разрађују законску заштиту становништва од буке, безусловно дефинишу њихово право на одмор (сан) и обезбеђују основу за минимално 10 часова несметаног ноћног одмора. више...

Округли сто МЕДИЦИНА И ИНЖЕЊЕРСТВО: неисцрпни извор изазова за сарадњу лекара и инжењера

17.06.2021Округли сто под називом "Медицина и инжењерство: неисцрпни извор изазова за сарадњу лекара и инжењера", у организацији Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и Академије инжењерских наука Србије, биће одржан у четвртак, 24.06.2021. Програм је у прилогу. више...

ОРГН доделио дипломе Клерић и Антула за 2020.год.

26.11.2020Одељење рударских и геолошких наука је доделило годишње дипломе академика Љубомира Клерића и Проф Др Димитрија Антуле више...

АИНС о заштити становништва од буке

20.11.2020(Усвојено на Председништву АИНС новембра 2020.) Неопходно је увести робустне, ефикасне, једноставне, превентивне поступке који ће заштитити здравље становништва од буке из објеката ноћне економије и других извора комуналне буке. Заштитне мере у праксу увести одмах, без чекања на нова законска решења, изменом и допунама подзаконских аката, и прецизирањем процедура надзорних органа више...

АИНС монографијја "Европеизација и будућност сточарства Србије"

04.11.2020Монографија Ратка Лазаревића и Драгана Терзића "Европеизација и будућност сточарства Србије" попуњава празнину која постоји у плановима развоја сточарства у контексту уласка у ЕУ. више...

Изашла нова АИНС монографија Ратка Лазаревића

04.11.2020Монографијом "Значај сточарства у одрживој производњи хране и очувању природне средине" Ратко Лазаревић наставља серију научно -стручних приказа ове значајне гране пољоппривреде. више...

Одржан научни скуп "Развојна истраживања и иновације у функцији унапређења пољопривреде и шумарства Србије"

04.11.2020Академија инжењерских наука Србије Одељење биотехничких наука ИЗВЕШТАЈ Назив научног скупа:РАЗВОЈНА ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА СРБИЈЕ одржан 4.11.2020. године у амфитеатру Шумарског факултета Универзитета у Београду, са почетком у 9:30 сати Присутних на скупу је било 20 у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом. На скупу је поднето 8 (од одштампаних 12) реферата из области: 1. Ратарства-1 2. Биохране-1 3. Биљне производње-2 4. Сточарства-1 5. Воћарства-1 6. Шумарства-2 На скупу су представљене и две књиге-монографије аутора Ратка Лазаревића: "Значај сточарства у одрживој производњи хране и очувању природне средине" и аутора Ратка Лазаревића и Драгана Терзића "Европеизација и будућнојст сточарства Србије" у издању АИНС и Академске мисли. Закључак скупа: Организовање оваквих научних скупова захтева подршку стручне и шире јавности, а пре свега надлежних из релевантних министарсава, што овога пута није био случај из разлога лоше епидемиолошке ситуације у моменту одржавања скупа. Донети закључци у вези са унапређењем пољопривредне производње и стања у шумарству биће прослеђени Влади Републике Србије и надлежном Министарству за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Београд, 11.11.2020. год. Секретар одељења Ратко Лазаревић више...

АИНС о савском насипу

22.06.2020Одељење грађевинских наука (ОГН) Академије инжењерских наука Србије (АИНС) је дало стручно мишљење о угрожавању савског насипа у зони Новог Београда, као и о могућностима санације оштећања до којих је на насипу дошло након активности разних нелегалних градитеља. Став радне групе је размотрен и прихваћен од стране ОГН.Ове ставове је усвојило и Председништво АИНС. више...

Ратко Ристић члан UNCCD

05.03.2020више...

АИНС оглас за ОРГН награде

03.03.2020више...


design by Milica Popović
врх