Вести

Позив на Скупштину АИНС за 17. април 2024. год у 12 ч.

15.03.2024Седница Скупштине АИНС бр.1-24 (редовна радна) ПОЗИВ за среду 17.4.2024.год. у 12 ч. у Свечаној сали Грађевинског факултета Уни-Бгд Предвиђени дневни ред: 1. Избор радних тела Скупштине. 2. Усвајање дневног реда. 3. Усвајање Записника са претходне седнице. 4. Уводна реч Председника АИНС и обавештења. 5. Извештај о раду и дискусија. 6. Извештаји о финансијском стању и дискусија. 7. План рада за наредну годину и дискусија. 8. Иновирани правни документи у надлежности Скупштине (Статут, два Пословника и три Правилника) – дискусија и гласање о усвајању. Радни предлози докумената предложени од Председништва електронски су послати свим члановима Скупштине АИНС 8.3.2024.год. и тренутно се налазе на јавној расправи. 9. Текућа питања и разно. Материјал за тачку 8. (коначан предлог докумената) биће послат до 2.4.2024.године, по завршетку јавне расправе и уношењу допунских корекција. Председник АИНС Милош Недељковић

АИНС Седница Скупштине - Позив
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх