Предавања

Реверзибилни ток при испаравању у микроканалским размењивачима и могућности које се отварају

04.12.2013, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Предраг Хрњак
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
Микроканални размењивачи (ID=0.5-1mm) постају све популарнији у разним енергетским системима, поготово тамо где су компактност и тежина вазни фактори. Оригинално зачети у авионским расхладним системима, преко мобилних (хлађење мотора и кабина код аутомобила) данас налазе све већу примену у стационарним апликацијама. Један од проблема је адекватна расподела двофазног тока при адиабатском струјању радног флуида у разделницима. Један од начина да се смањи утицај инерцијаних сила је раздвајање фаза циме би само течност улазила у канале. Проучавајући те феномене откривен је реверзибилни ток флуида у микроканалима, визуализовано је и квантификовано струјање у каналима и разденицима. Ово предавање ће бити премијерна презентација...
више...

Инжењерство коштаног ткива: стратегије, изазови и нови трендови

25.09.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Ненад Игњатовић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Инжењерство коштаног ткива/костију представља интрадисциплинарно поље истраживања са крајњим апликативним циљем. У овом предавању приказан је вишегодишњи развој инжењерства синтетских костију од идеје, синтезе, карактеризације, моделовања, тестирања на ћелијским линијама, животињама па до предклиничких примена на пацијентима. У лабораторијским условима креирани су објекти и структуре материјала са својствима врло сличним природним костима. Обједињавање високо квалитетних фундаменталних и креативних академских истраживања може водити ка добијању производа који има и тржишну вредност. Развој нових ситема нано величина као носача лекова, витамина или фактора раста отвара нова поља истраживања у инжењерству коштаног ткива и наномедицини. Основна тежња је да стечена знања у лабораторији...
више...

Инжењерство ткива за примену у медицини

11.09.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Гордана Вуњак Новаковић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Интердисциплинарна инстраживања током последњих двадесетак година у областима стем ћелија, биоматеријала и биореактора довела су до огромног напретка у култивацији ткива и органа за примену у медицини. Многобројне преклиничке студије које су у току дају наду да ће хумана ткива произведена у лабораторији наставити да улазе у клиничку праксу. Ово предавање даје анализу нових инжењерских приступа – експерименталних И теоријских – који представљају основу интердисциплинарних метода за култивацију ткива, уз примере из различитих области хемијског инжењерства, биоинжењерства И медицине.
више...

Мале нуклеарне батерије - решење за српску енергетику у будућности

19.06.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Јасмина Вујић (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење електротехничких наука
Многољудне земље које желе енергетску сигурност и мању зависност од фосилних горива окрећу се све више нуклеарној енергетици. Јавно мњење у многим земљама, укључујући и Србију, има негативан однос према нуклеарној енергетици, у погледу на потенцијалне ризике и на питање истрошеног горива. Идеални енергетски извори не постоје, те сваки енергетски извор мора да буде детаљно анализиран у погледу на ризике по становништво и околину, у погледу на ефикасност, производну цену, штетне емисије и количину произведеног штетног отпада. У случају нуклеарне енергетике, посебна пажња мора да се обрати на нуклеарну сигурност и безбедност постројења, на питање дугорочног складиштења радиоактивног отпада,...
више...

Комбинован пирометријски систем за визуелизацију и контролу пламена у котловима термоелектрана

29.05.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Љубиша Зековић
Одељење/Институција: Одељење електротехничких наука
Овај комбиновани систем је јединствена комбинација хардвера и софтвера која омогућава да се постигну и трајно прате следећи циљеви: правилан положај језгра пламена у хоризонталним и вертикалним равнима ложишта, лимитирање максималне температуре пламена, зашљакавање котловског система и самим тим заштиту цеви котловског подстројења од прекомерних температура, правилно сагоревање у редукционим зонама (нарочито око главних горионика), успостављање корелације између средње максималне температуре у ложисту и садржаја NOx, увођење новог корективног фактора у котловску регулацију (одржавање правилног положаја пламена, лимитирање температуре до жељеног емитовања NOx итд). За детекцију средњих и максималних температура у одабраним тачкама у унутрашњости котла комбиновани систем користи специјално дизајниране...
више...

Обрада и одлагање радиоактивног отпада - од теорије до коначног одлагалишта

08.05.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Др Илија Плећаш (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима
Настајање радиоактивног отпада (РАО) везано је за почетак истраживања и коришћења радиоизотопа и нуклеарних техника. У почетку примене радиоизотопа у свакодневном животу (медицина, индустрија, научна истраживања) само је мањи број људи био свестан проблема РАО. Коришћењем нуклеарне технологије у енергетске сврхе за производњу електричне енергије у нуклеарним електранама овај проблем је постао израженији, па се о обради, привременом стокирању и коначном одлагању РАО почело интензивније размишљати и конкретно деловати. Јасно је да РАО представља потенцијалну опасност по човека и његову околину и да га треба на стручан начин изолирати и трајно “ одложити” у таквим условима...
више...

Микромеханичка анализа жилавог лома заварених спојева челика

03.04.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Александар Седмак (Биографија)
Одељење/Институција: Одељење машинских наука
Анализа понашања металних материјала и заварених спојева под дејством спољног оптерећења има важну улогу у обезбеђивању интегритета и сигурног рада конструкција. Имајући у виду веома често присуство грешака у завареним спојевима (микропрслине, шупљине, итд.), важно је дефинисати под којим условима долази до њиховог лома и који фактори утичу на динамику губитка носивости. У овом излагању ће бити разматран жилав лом метала, који подразумева изражену пластичну деформацију и одвија се механизмом настанка, раста и спајања шупљина. Применом еласто-пластичне механике лома (ЕПМЛ), или “глобалног приступа”, није могуће на прави начин узети у обзир овај сложени механизам оштећења. Микромеханички модели локалног приступа...
више...

design by Milica Popović
врх