АИНС

Академија инжењерских наука Србије (АИНС) је научна инжењерска институција која окупља одабране истакнуте инжењере и научнике из области инжењерских наука са циљем развоја техничких наука и њихове примене у привреди и стављање у функцију решавања друштвених приоритета и изазова.

Основни задатак Академије је да у оквирима инжењерске делатности подстиче и усмерава основна и технолошка истраживања, развија иновативни дух и остале облике научног и стручног стваралаштва, да усмерава развој система образовања инжењера и ширења знања у свим инжењерским областима.

Академија инжењерских наука Србије је основана 1998. године у Београду, под именом Инжењерска академија Југославије а од октобра 2006. године носи данашње име.

Академија инжењерских наука Србије има данас (2019. година) 118 редовних, 69 дописних, и 9 почасних чланова, као и 64 иностраних чланова. Сви чланови Академије су изабрани у чланство по високим научним и стручним критеријумима, тајним гласањем на изборним седницама Скупштине Академије.

Академија делује преко Одељења која су матична за основне групе научних и инжењерских области.

За питање мултидисциплинарног карактера основају се међуодељенски одбори. У склопу одељења се организују одељенски одбори за важније области деловања одељења.

design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх