Вести

Програм Свечане академије поводом 25 година Академије инжењерских наука Србије, 12.10.2023, четвртак

02.10.2023Част нам је и задовољство да вас позовемо на Радну седницу Скупштине и Свечану академију поводом 25 година Академије инжењерских наука Србије које ће се одржати 12.10.2023. године Академија инжењерских наука Србије (АИНС) је највиша научна инжењерска институција у земљи, која остварује, организује, развија и подстиче научно-истраживачки и развојни рад у области инжењерства. Циљ Академије је да утиче на научна, развојна и иновациона истраживања, као и на остале облике стручног и научног стваралаштва и ширења знања у свим инжењерским дисциплинама и да их усмерава. АИНС настоји да пружа независне, избалансиране, потпуне и научно засноване саветодавне услуге Влади и Народној скупштини Републике Србије, као и другим заинтересованим странама, у раним фазама изградње националних политика и стратегија, које су директно или индиректно повезане са инжењерством и технолошким развојем. Академија је основана 1998. године у Београду под именом Југословенска инжењерска академија, а данашње име носи од 2006. године. АИНС остварује активности кроз 6 основних радних целина: Одељење биотехничких наука (ОБН), Одељење грађевинских наука (ОГН), Одељење електротехничких наука (ОЕН), Одељење машинских наука (ОМН), Одељење рударских и геолошких наука (ОРГН) и Одељење технолошких, металуршких и наука о материјалима (ОТМНМ), као и кроз 11 међуодељењских одбора. АИНС данас чине 110 редовних, 72 дописна, 64 инострана и 8 почасних чланова. Академија сарађује са 22 партнерске организације и чланица је међународних инжењерских академија: The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering (Euro-CASE) и Тhe International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS).

ЧЕТВРТАК / THURSDAY 12.10.2023. Свечана сала Грађевинског факултета Универзитета у Београду Ceremonial hall of the Faculty of Civil Engineering, Bulevar Kralja Aleksandra 73, Belgrade 9:00 – 9:45 ч. Радна Скупштина АИНС / Official Assembly meeting 9:45 – 10.00 ч. Кафе пауза / Coffee break 10:00 – 11:30 ч. Свечана академија – обележавање 25 година АИНС Ceremonial Academy on the occasion of 25th anniversary of AESS 11:30 – 12.00 ч. Кафе пауза / Coffee break СИМПОЗИЈУМ / SYMPOSIUM 12:00 – 12:20 ч. Ведран Морнар, Председник Академије техничких знаности Хрватске и актуелни Председник CAETS Положај и активности CAETS, улога и користи академија чланица уз снимак обраћања генералне секретарке CAETS Ruth David Предавање: Role of AI in Dealing with Climate Crisis Vedran Mornar, President of CAETS 12:20 – 12:35 ч. Милош Кнежевић, претх. Председник Академије инжењерских наука Црне Горе Положај АИНЦГ у погледу сарадње са државним институцијама Miloš Knežević, on behalf of Academy of Engineering Sciences of Montenegro 12:35 – 12:50 ч. Патрик Маестро, Генерални секретар Euro-CASE, Даљинско онлајн обраћање: Положај и активности Euro-CASE, улога и користи академија чланица. Patrick Maestro, Secretary General of Euro-CASE, Position and activities of Euro-CASE, the role and benefits for member academies. 12:50 – 13:10 ч. Невен Дуић, потпредседник Академије техничких знаности Хрватске (ХАТЗ) Положај ХАТЗ у погледу сарадње са државним институцијама Предавање: Decarbonisation of transport and energy transition Neven Duić, Vice President of Acad.Eng.Sci. of Croatia, University of Zagreb 13:10 – 13:30 ч. Мирољуб Аџић, претх. Потпредседник АИНС Предавање: Hydrogen – Rising Star Miroljub Adžić, on behalf of the Academy of Engineering Sciences of Serbia Дискусија уз учешће: Бранко Ковачевић, претходни и почасни председник АИНС Положај АИНС у погледу сарадње са државним институцијама Биљана Стојановић, представник АИНС за сарадњу са CAETS Искуства и поуке из сарадње са CAETS Виктор Недовић, представник АИНС за сарадњу са Euro-CASE Искуства и поуке из сарадње са Euro-CASE ОТКАЗАНО ПРЕДАВАЊЕ због оправданих здравствених разлога Станислав Пејовник, претходни Председник Инженирске академије Словеније, сада Генерални секретар, и члан Извршног одбора Euro-CASE Положај и активности Euro-CASE, улога и користи академија чланица Положај ИАС у погледу сарадње са државним институцијама И предавање: Advancements in Post-Lithium Batteries Stanislav Pejovnik, Euro-CASE Executive Board member 13:30 – 14:30 Коктел / Cocktail Четвртак 12.10.2023.год. свечана сала Грађевинског факултета Универзитета у Београду 9 ч. – Годишња радна Скупштина АИНС Дневни ред 1. Избор радних тела Скупштине 2. Уводна реч Председника АИНС 3. Извештаји о раду и финансијском стању 4. План рада за наредну годину 5. Дискусија и закључци по тачкама 3 и 4 6. Текућа питања и разно 7. Кафе пауза 10 ч. – Свечана академија – прослава 25 година АИНС 1. Музичка добродошлица 2. Кратко поздрављање скупа од Председника АИНС и говори гостију (министарства, инжењерска комора, странци, организације ...) 3. Презентација о АИНС и о пратећим књигама, ретроспектива чланова преминулих и нових 4. Музичка завршница 5. Кафе пауза 12 ч. – Симпозијум „Место и улога академија инжењерских наука код нас и у свету“ 13.30 – КОКТЕЛ


Програм Радне седнице Скупштине и Свечане академије
design by Milica Popović
врх