Предавања

Генетика и оплемењивање стрних жита

11.03.2020, Грађевинки факултет,Свечана сала,18х
Предавач: Проф.Др Ново Пржуљ
Одељење/Институција: Одељење биотехничких наука
„Генетика и оплемењивање стрних жита“ У беседи представиће се вишедеценијски рад на оплемењивању стрних жита – јечма, овса и ражи, чији је резултат 90 признатих сорти у Србији и иностранству. Такође, представити ће се и истраживања током стварања нових сорти – генетичка варијабилност стрних жита; толерантност на абиотичке факторе –температурни и водни стрес, генетичка контрола акумулације и транслокације органске материје, растење и развиће биљака и интеракција генотип/спољна средина и њихов ефекат на реализацију приноса и квалитета.
Предавач: Проф.Др Ново Пржуљ (Биографија)
design by Milica Popović
врх