Предавања

Специфичности израде бизнис планова у пољопривреди

13.03.2019, Свечана сала грађевинског факултета, 18х
Предавач: Проф.др Зорица Васиљевић,дописни члан АИНС
Одељење/Институција: Одељење биотехничких наука
Абстракт.Бизнис план (пословни план) представља елаборат који садржи елементе једног пословног подухвата који намерава да реализује одређено предузеће, породично пољопривредно газдинство, задруга или неки други субјекат. Овим документом прецизно се дефинише редослед свих пословних активности које се предузимају при оснивању одређене производње, задруге или предузећа, отпочињању новог пословног подухвата или планирању постојећих пословних активности. Бизнис план служи за интерну и/или екстерну употребу. Интерно, служи руководству и запосленима у предузећу или задрузи, односно члановима газдинства, да континуирано прате, коригују и унапређују пословне процесе у свом пословању, проширују производне капацитете, остварују нове пословне подухвате и, генерално, побољшавају успешност целокупног пословања. Екстерно, бизнис план користи потенцијалним инвеститорима или зајмодавцима (банкама, фондовима, међународним инвестиционим организацијама, и др.) као кључни документ на основу којег се доноси одлука о инвестирању у конкретан пословни подухват или одлука о одобравању средстава за финансирање (кредитирање) предвиђеног подухвата. Бизнис план приказује шта се жели и може постићи у конкретном послу и на који начин ће се обезбедити ресурси за остваривање постављених циљева. Он представља пословни водич кроз пословање и дефинише критеријуме успешности. Због специфичности које карактеришу пољопривреду као привредну грану (као што су биолошки карактер производње, висока зависност од природних услова, неподударност времена улагања у производњу и процеса рада са једне стране и производног процеса са друге стране, сезонски карактер производње, власничка структура пољопривредних ресурса итд.), бизнис планове који се раде за пољопривредне намене одликују одређене специфичности о којима треба водити рачуна приликом израде појединих делова/поглавља бизнис плана. На питање које су то специфичности везане за бизнис планове у пољопривреди и како оне утичу на конципирање и израду појединих делова бизнис плана, покушаће да дȃ одговор ово предавање.
Предавач: Проф.др Зорица Васиљевић,дописни члан АИНС (Биографија)
design by Milica Popović
врх
https://loginhondaslot.com/ https://situsxyz388.co/ https://xyz388id.vip/ https://apo388.com/ https://loginapo388.com/
https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-anti-rungkad/ https://bpka.deliserdangkab.go.id/slot-thailand/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/situs-toto/ http://drond.bpkad.kutaitimurkab.go.id/files/server-thailand/ situs tot https://stit-lingga.ac.id/pai/thumbs togel online rel="noopener"