Проф. др Душан Најдановић

Основни подаци

Одељење: Одељење грађевинских наука
Статус: Редован члан
Функција: Секретар одељења грађевинских наука
Члан Председништвa
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Душан НАЈДАНОВИЋ, дипломирани инжењер грађевине, редовни професор у пензији, рођен је 1949., дипломирао 1973. на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, на ком је и магистрирао 1982. Докторирао 1987. на Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (E.P.F.L.), Швајцарска. Управник Института за материјале и конструкције Грађевинског факултета од 2000. до 2012. и декан од 2012. до 2014. Научна и инжењерска делатност везана је за области армиранобетонских и преднапрегнутих конструкција. Из ових области је аутор једног уџбеника и монографије националног значаја. Коаутор је три уџбеника, два поглавља у међународним монографијама и поглавља у четири националне моно-графије. Ментор је преко 180 дипломских и 50 мастер радова, 3 магистарске и једне докторске дисертације. Публиковао је преко 60 научних и стручних радова са 7 цитата у иностраној литератури. Има преко 25 идејних,120 главних пројеката, 50 студија и експерти- за и 260 ревизија пројеката.
design by Milica Popović
врх