Проф. др Бранимир Рељин

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Члан међуодељенског одбора за образовање
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Др Бранимир Рељин, редовни професор (у пензији од 2010), рођен је у Кикинди 1945. године. Дипломирао је 1969. г на Електротехничком Факултету (ЕТФ) Универзитета у Београду, на смеру Електроника и телекомуникације, магистрирао 1977. г., докторирао 1983. г. У периоду 2010-13 радио као директор Иновационог центра ЕТФ-а. Октобра 2015. промовисан за почасног професора (Professor Honoris Causa) на Универзитету “Tibiscus” у Темишвару, Румунија. Предавао већи број предмета на редовним и последипломским студијама на ЕТФ-у и другим академским центрима. Био ментор 12 докторских дисертација (за 3 је био ко-ментор) и ментор 20 магистарских теза. Након синтезе електричних мрежа бави се проблемима анализе и обраде сигнала, посебно медицинских сигнала и слика. Објавио је преко 450 радова (36 у часописима са SCI листе) који су цитирани (без ауто- или коауто цитата) око 700 пута (преко 150 пута у часописима са SCI листе), са индексом цитираности h/и10=14/27. Вишегодишњи је председник огранка за Кола и системе и Обраду сигнала (Circuits and Systems, and Signal Processing Chapter) IEEE секције за Србију и Црну Гору, који је за свој рад добио више престижних награда. Има статус Старијег члана (Senior Member) у удружењу IEEE. Организатор је и председник (General Chairman) IEEE подржаних конференција о неуралним мрежама, NEUREL. Члан уређивачких одбора и рецензент врхунских часописа (IEEE) и конференција. Руководио и учествовао у низу домаћих и међународних пројеката, где је пројектовао и реализовао већи број техничких решења.

Достигнућа

Награде и признања

  • Бранимир Рељин: Признање почасног професора - Honoris Causa In Corpus Professorum Универзитета у Темишвару, 2015
    Опис
end
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх