Проф. др Љубиша Зековић

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Редован члан
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Љубиша Зековић, дописни члан Академије инжињерских наука Србије рођен је 1948. године у Гњилану, Република Србија. Дипломирао је на Електротехничком факултету у Београду 1971. године, а магистрирао и докторирао на Физичком факултету Универзитета у Београду. На Институту за физику у Београду запослио се 1971. год. као истраживач-приправник, а 1976. год. прелази на Физички факултет Универзитета у Београду прво као асистент (1976), потом доцент (1983), ванредни професор (1989) и редовни професор (1996), где се и пензионисао 2016. године. У научноистраживачкој делатности ради у области физике чврстог стања и нових материјала, метрологији температура и фотометријских величина и у области Примењене физике. Објавио је два поглавља у међународним монографијама, 60 радова међународног значаја (од тога 37 у водећим међународним часописима), 29 радова на међународним скуповима и више радова на националним конференцијама. Према СКОПУС-у укупан број цитата је 750, од тога 369 без аутоцитата. У инжењерском стручном раду коаутор је 7 реализованих патената, два национална еталона (радијациона пирометрија и фотометријске величине) израђених за потребе Дирекције за мере и драгоцене метале, око 300 мерних уређаја за безконтактно мерење температуре, више од 50 техничких решења инкорпорираних у индустријским постројењима и више награђених иновација.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх