Проф. др Миодраг Поповић

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Члан
Биографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Миодраг ПОПОВИЋ, дипл. инж. електротехнике, је редовни професор Електротехничког факултета у Београду и дугогодишњи Шеф Катедре за електронику. Највише се бавио процесирањем аналогних и дигиталних сигнала. Публиковао је око 30 радова у најугледнијим светским часописима и велики број радова на међународним и националним конференцијама, са преко 377 цитата (SCOPUS), односно 738 цитата (Google Scholar). Др Поповић има и већи број инжењерских реализација из области обраде сигнала у телекомуникацијама и био-медицини које се користе у производима домаће и стране индустрије. Учествовао у више TEMPUS и FP7 пројеката. Предавао је велики број предмета из електронике и увео у наставу нове предмете из обраде сигнала. Аутор је седам универзитетских уџбеника из електронике и обраде сигнала. Члан организационог или програмског одбора више националних и међународних конференција као и члан одбора за електротехнику при Министарству за науку и председник Стручног већа за електротехнику Универзитета у Београду у два мандата. Декана Електротехничког факултета у Београду у два мандата. Сада обавља функцију проректора Универзитета у Београду. Дописни члан АИНС постао је 2007. године.
design by Milica Popović
врх