Проф. др Дејан Поповић

преминуо 10.2021

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Редован члан
Академик САНУ
Биографија
Библиографија

Кратка биографија

Дипломирао је 1974. године на одсеку за Техничку физику (смер Физичка електроника), магистрирао из области Физике материјала (1977), и докторирао из области Биомедицинског инжењерства (1982) на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Стекао докторат наука са звањем Dr. Tech. на Универзитету у Алборгу, Данска 2003. 2009. године је изабран за дописног члана САНУ. 2004. је изабран за дописног члана Академије Инжењерских Наука Србије, а 2012. године за редовног члана. Запослио се на Електротехничком факултету у Београду на Катедри за механику. Изабран је у звање редовног професора 1995. године. Био је академски активан и у иностранству: 1) 87/88 - гостујући професор на Медицинском факултету Универзитета Alberte, у Едмонтону, Канада, па до 1996. Associate professor на Одсеку за неуронауке Универзитета Alberte, Едмонтон, Канада; 2) од 1991. до 1995. редовни професор на Универзитету у Мајамију на Одсеку за Биомедицинско инжењерство и на Одсеку за Неуролошку хирургију Медицинског факултета; 3) 1999. до 2014. - професор за Рехабилитационо инжењерство на Универзитету у Алборгу, Данска. У току рада је био консултант неколико рехабилитационих и истраживачких центара у нас и у свету. Посебно значајно је било ангажовање као Senior Fellow на Мајамском пројекту за лечење парализе у периоду од 1991. до 1996. године. Објавио преко 450 радова, од тога 83 у часописима са VoS листе. Укупна цитираност према SKOPUS бази података преко 1500 (1230 без самоцитата), Hiršov фактор h=18 (16). У професионалној каријери водио већи број међународних пројеката у Северној Америци, Данској и у нас. Учествовао у пројектима Европске заједнице. Експерт Европске заједнице за област рехабилитационог инжењерства. Средства за рад на ЕТФ Београд је добио претежно од Министарства за науку и технологију, али још више од других предузећа за конкретне производе. Уредник је часописа “Journal of Automatic Control”, ЕТФ, Београд, 1998 - и даље, Члан уређивачког одбора часописа “Medical Engineering and Physics”, “Neuromodulation”, Associate Editor часописа “IEEE Trans Neural Systems and Rehabilitation Engineering”.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх