Проф. др Дејан Поповић

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Редован члан
Академик САНУ
Биографија
Библиографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Дипломирао је 1974. године на одсеку за Техничку физику (смер Физичка електроника), магистрирао из области Физике материјала (1977), и докторирао из области Биомедицинског инжењерства (1982) на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Стекао докторат наука са звањем Dr. Tech. на Универзитету у Алборгу, Данска 2003. 2009. године је изабран за дописног члана САНУ. 2004. је изабран за дописног члана Академије Инжењерских Наука Србије, а 2012. године за редовног члана. Запослио се на Електротехничком факултету у Београду на Катедри за механику. Изабран је у звање редовног професора 1995. године. Био је академски активан и у иностранству: 1) 87/88 - гостујући професор на Медицинском факултету Универзитета Alberte, у Едмонтону, Канада, па до 1996. Associate professor на Одсеку за неуронауке Универзитета Alberte, Едмонтон, Канада; 2) од 1991. до 1995. редовни професор на Универзитету у Мајамију на Одсеку за Биомедицинско инжењерство и на Одсеку за Неуролошку хирургију Медицинског факултета; 3) 1999. до 2014. - професор за Рехабилитационо инжењерство на Универзитету у Алборгу, Данска. У току рада је био консултант неколико рехабилитационих и истраживачких центара у нас и у свету. Посебно значајно је било ангажовање као Senior Fellow на Мајамском пројекту за лечење парализе у периоду од 1991. до 1996. године. Објавио преко 450 радова, од тога 83 у часописима са VoS листе. Укупна цитираност према SKOPUS бази података преко 1500 (1230 без самоцитата), Hiršov фактор h=18 (16). У професионалној каријери водио већи број међународних пројеката у Северној Америци, Данској и у нас. Учествовао у пројектима Европске заједнице. Експерт Европске заједнице за област рехабилитационог инжењерства. Средства за рад на ЕТФ Београд је добио претежно од Министарства за науку и технологију, али још више од других предузећа за конкретне производе. Уредник је часописа “Journal of Automatic Control”, ЕТФ, Београд, 1998 - и даље, Члан уређивачког одбора часописа “Medical Engineering and Physics”, “Neuromodulation”, Associate Editor часописа “IEEE Trans Neural Systems and Rehabilitation Engineering”.
design by Milica Popović
врх