Проф. др Зоран Поповић

Основни подаци

Одељење: Одељење електротехничких наука
Статус: Почасни члан
Потпредседник САНУ
Биографија

Контакт

Радна организација: Институт за физику Београд

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Зоран В. Поповић је пођен 23. 02. 1952. године у Аранђеловцу, где је завршио гимназију. Дипломирао на ЕТФ у Београду, одсек Техничка физика јуна 1975. Изабран је за дописног члана САНУ (2006), за редовног члана САНУ (2012), за потпредседника САНУ (2015). Формирао је и афирмисао лабораторију – Центар за физику чврстог стања и нове материјале у Институту за физику, европски центар изузетних вредности у области примене оптичке спектроскопије у физици, науци о материјалима и заштити животне средине. Др З. В. Поповић објавио је преко 360 научних радова са рецензијом. 200 чланака је објављено у часописима изузетне међународне репутације, који су цитирани више од 2000 пута. До сада је био ментор 10 докторских и 9 магистарских теза. Аутор је или коаутор 5 књига Од међународних пројеката треба истаћи 2 из ФП6 програма као и 10 из сарадње са међународним фондацијама и институцијама. Др З. Поповић руководио је седам четворогодишњих пројеката основних истраживања код министартсва задуженог за науку, 12 иновационих и пројеката са привредом.
design by Milica Popović
prodaja stanova pik besplatne knjige smrtovnice/a> blumen horoskop kalkulator online cvijece vicevi jastuci madraci
врх