Проф. др Љупко Рундић

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Дописни члан
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Рударско-геолошки факултет
Адреса радне организације: Ђушина 7, Кабинет на адреси Каменичка 6, Београд
E-mail (додатни): ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rsПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Љупко Рундић, дипл. инж. геологије, редовни професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Шеф Катедре за историјску геологију (2015-2018). Наставна и научна делатност везана је за стратиграфско-тектонска и микропалеонтолошка испитивања стена Земљине коре. Припремио је и увео нове курсеве на Катедри за историјску геологију (Општа стратиграфија, Примењена стратиграфија). Геолошко-инжењерски радови се односе на поље истраживања угља, цементних лапораца, путне инфраструктуре, појаве клизишта и друге облике геохазарда. Иницирао и учланио Србију у Европску федерацију геолога (2007) као прву земљу пуноправну чланицу изван ЕУ. Публиковао је 176 радова, 3 уџбеника, 1 међународну и 2 националне монографије на енглеском језику, 3 картографска издања. Руководилац и учесник на 27 научних и професионалних пројеката у Србији и окружењу и Либији. Цитиран 158 пута, без аутоцитата. Ментор више десетина дипломских радова, магистарских и 4 докторске дисертације. Дугогодишњи професор историјске геологије на ПМФ, Универзитет у Нишу. Члан више струковних и научних удружења у Србији и иностранству. Дугогодишњи члан и председник Српског геолошког друштва (2004-2008). Председник Организационог одбора 14.конгреса геолога Србије и Црне Горе (Нови Сад, 2005), Председник Првог симпозијума о Неогену Централне и југоисточне Европе (Фрушка Гора, 2005), Председник Националног комитета Планета Земља (2009) и Националног Комитета Карпато-Балканске Геолошке Асоцијације (2017-2022).
design by Milica Popović
врх