Проф. др Милан Димкић

Основни подаци

Одељење: Одељење рударских и геолошких наука
Статус: Дописни члан
Функција: Члан
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Факултет техничких наука УНС

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Милан А. Димкић, дипл. Инж. грађевине, редовни професор на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Његова стручна и научна каријера тесно је повезана са Институтом „Јарослав Черни“. Последњих година у фокусу његовог стручног и научног деловања је управљање водним ресурсима Србије. Публиковао је у 198 научних радова, од којих 14 са ISIлисте. Цитиран је 37 пута од чега је 10 аутоцитата. Аутор је или коаутор 13 поглавља у монографијама. Од 2010. год., у својству ментора руководио је израдом 6 докторских теза, као и десетак мастер теза. М. Димкић је руководио у реализацији бројних научноистраживачких пројеката. Председник је Српског друштва за заштиту вода, заменик је шефа државне делегације Србије у Међународном удружењу за заштиту вода реке Дунав (ICPDR), члан је делегације у удружењу IWA, заменик шефа Комитета за сарадњу са Међународним хидролошким програмом UNESCO-а, а члан је и бројних других научних и стручних организација.
design by Milica Popović
врх