Проф. др Милосав Огњановић

Основни подаци

Одељење: Одељење машинских наука
Статус: Редован члан
Професор емеритус
Функција: Члан
Биографија
Библиографија

Контакт

Радна организација: Машински факултет Универзитета у Београду
Адреса радне организације: Краљице Марије 16, 11120 Београд
Телефон радне организације: 011 2270 369
E-mail: milosav.ognjanovic@gmail.comПошаљи поруку
E-mail (додатни): mognjanovic@mas.bg.ac.rsПошаљи поруку

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

МИЛОСАВ ОГЊАНОВИЋ, редовни је члан Академије Инжењерских Наука Србије -АИНС од 2012.г, а дописни од 2004. Рођен је 23.10.1950. године у Плажану код Деспотоваца у Србијаи. На Машинском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1974., магистрирао 1977. и докторирао 1984. г. У звање доцента на овом факултету изабран је 1986., у звање ванредног професора 1991., а у звање редовног професора 1996. године. Предаје Машинске елементе и предмете у вези са конструисањем односно дизајном у машинству. Аутор је два стална уџбеника за ове предмете (Машински елементи и Иновативни развој техничких система) као и више од 270 других радова. Важнија остварења. Научна: а) Синтеза обновљивих слободних вибрација, б) Идентификација носивости машинских система на бази показатеља стања и радних услова, ц) Робусни приступ у избору конструкцијских параметара. Стручна: а) Лабораторијске инсталације за испитивања вероватноће разарања, вибрација и буке, б) Конструкцијска решења специфичних преносника снаге, ц) Идентификовани узроци и предложена реконструкција преносника и других система. Организациона: а) Образовни модул мастер студија „Дизајн у машинству“, б) Лабораторија за Инжењерски дизајн у међународној LECAD групи, ц) Представник Србије у Danubia-Adria асоцијацији за експерименталну механику, д) Председник Већа научне области техничких наука Универзитета у Београду, е) Председник комисије за стандарде.

Достигнућа

Књиге

  • Милосав Огњановић: Иновативни развој техничких система
    Машински факултет, Београд, Србија, 2014

Награде и признања

  • Милосав Огњановић: "Професор емеритус", 2017
    Опис
end
design by Milica Popović
врх