Општи акти: Оснивачки акти

Решење о упису промена података у Регистар удружења

18.04.2012, Документ

Потврда о извршеној регистрацији - ПИБ

29.04.2010, Документ

Решење о упису у Регистар удружења

07.04.2010, Документ

Решење о новом називу - АИНС

06.06.2007, Документ

Захтев за решење о промени назива у АИНС

26.10.2006, Документ

Обавештење о разврставању ИАЈ

15.10.1998, Документ

Решење о упису у Регистар удружења ИАЈ

08.10.1998, Документ

Билтен бр. 4, Одлука о расписивању избора за чланове ИАЈ

08.08.1998, Документ

Билтен бр. 3, Оснивачка Скупштина ИАЈ

08.07.1998, Документ

Записник са 1. седнице Председништва ИАЈ

08.07.1998, Документ


design by Milica Popović
врх