Проф. др Мирјана Шијачић Николић

Основни подаци

Одељење: Одељење биотехничких наука
Статус: Редован члан
Функција: Заменик секретара одељења биотехничких наука
Члан међуодељенског одбора за храну
Биографија

Улогујте се како бисте видели све унете податке.

Кратка биографија

Проф. др Мирјана Шијачић-Николић, дипломирани инжењер шумарства, редовни професор Универзитета у Београду – Шумарског факултета. Рођена је у Београду, 1968. године. У свом досадашњем раду објавила је преко 300 библиографских јединица које се баве генетиком шумског дрвећа, оплемењивањем биљака, конзервацијом и усмереним коришћењем шумских генетичких ресурса и биљном производљом. Коаутор је већег броја поглавља у домаћим и међународним монографијама, једног универзитетског уџбеника, више помоћних уџбеника и збирки задатака. Учествовала је у реализацији 33 научно-истраживачког пројекта, од којих је руководила реализацијом 12 пројеката. Тренутно обавља функцију продекана за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу на Шумарском факултету Универзитета у Београду (2015-). Удата је, мајка једног сина.
design by Milica Popović
врх