Вести

ОРГН доделио дипломе Клерић и Антула за 2020.год.

26.11.2020Одељење рударских и геолошких наука је доделило годишње дипломе академика Љубомира Клерића и Проф Др Димитрија Антуле

За Повељу Академик Љубомир Клерић: - Рударство: Рударски институт Београд - Геологија: др Радуле Поповић, дипл.инж.геол. - Системске науке: Проф. др Катица Стевановић Хедрих, дипл.инж.маш. за Повељу Проф. др Димитрије Антула: - Рударство: Проф. др Надежда Ћалић, дипл.инж.руд. - Геологија: Проф. др Раде Јеленковић, дипл.инж.геол. - Системске науке: др Владан Батановић, дипл.инж.ел.

design by Milica Popović
врх