Вести

Одржан научни скуп "Развојна истраживања и иновације у функцији унапређења пољопривреде и шумарства Србије"

04.11.2020Академија инжењерских наука Србије Одељење биотехничких наука ИЗВЕШТАЈ Назив научног скупа:РАЗВОЈНА ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА СРБИЈЕ одржан 4.11.2020. године у амфитеатру Шумарског факултета Универзитета у Београду, са почетком у 9:30 сати Присутних на скупу је било 20 у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом. На скупу је поднето 8 (од одштампаних 12) реферата из области: 1. Ратарства-1 2. Биохране-1 3. Биљне производње-2 4. Сточарства-1 5. Воћарства-1 6. Шумарства-2 На скупу су представљене и две књиге-монографије аутора Ратка Лазаревића: "Значај сточарства у одрживој производњи хране и очувању природне средине" и аутора Ратка Лазаревића и Драгана Терзића "Европеизација и будућнојст сточарства Србије" у издању АИНС и Академске мисли. Закључак скупа: Организовање оваквих научних скупова захтева подршку стручне и шире јавности, а пре свега надлежних из релевантних министарсава, што овога пута није био случај из разлога лоше епидемиолошке ситуације у моменту одржавања скупа. Донети закључци у вези са унапређењем пољопривредне производње и стања у шумарству биће прослеђени Влади Републике Србије и надлежном Министарству за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Београд, 11.11.2020. год. Секретар одељења Ратко Лазаревић

Програм скупа
design by Milica Popović
врх