Вести

Инжењерске науке и АИНС у Закону о науци и истраживањима

08.07.2019Дана 08.07.2019 у Народној скупштини Србије је усвојен нови Закон о науци и истраживањима где се први пут експлицитно помињу инжењерске науке и АИНС

У Програмима од општег интереса за републику Србију у члану 12 тачка 14 стоји: Програм стварања новог оквира за јачање националних капацитета Републике Србије у области инжењерских наука и напредних технологија у складу са овим законом. У одељку Национални савет за научни и технолошки развој под Састав националног савета члан 15 стоји: ....једног члана на предлог Академије инжењерских наука Србије из реда њених чланова ,


Закон о науци и истраживањима
design by Milica Popović
врх