Вести

АИНС постала чланица CAETS

27.06.2019Congratulations! You were elected into CAETS. Warm Regards, Ruth David Лепе вести!! Постали смо чланови CAETS !! Биљана Стојановић

CAETS- Међународна организација академија инжењерских и технолошких наука са седиштем у САД (дистрикт Вашингтон) је неполитичка и невладина и организација. CAETS је основан 1978. године као „ Савет Академија инжењерских и технолошких наука”, а оснивачи су били АТСЕ Аустралија, РАЕнг УК, АИ Мексико, НАЕ УСА , ИWА, Шведска. Од 1985. је добио данашњи назив, при чему се пријем нових академија врши изборним процесом. Структуру CАЕТS чине Академије чланице (тренутно их је 26), Савет (у којем је по један члан из сваке земље чланице), Управни одбор (8 чланова) и Извршни комитет (4 члана), На челу је Управни одбор (Board of Directors ). који поред осталог идентификује и академије као потенцијалне будуће чланице. Чланице могу бити домаћини сазива, годишњих састанака и имају могућност укључивања својих чланова на водеће позиције CAETS-а. Редовни састанци Савета и Управног одбора се принципијелно одигравају једанпут годишње у једној од земаља чланица , а чланови Управног одбора се бирају по ротационом принципу на две године на основу предлога Савета или Академија чланица. Основна платформа деловања је базирана на пружању савета владама чланицама CAETS и међународним организацијама у техничким и стручним питањима из области инжењерских наука, доприносу јачања инжењерских и технолошких активности у циљу промовисања одрживог економског раста и социјалне заштите широм света, подстицању уравнотеженог разумевања примене инжењерства и технологије од стране јавности, обезбеђивању међународних форума за дискусију и комуникацију инжењерских и технолошких питања од заједничког интереса, подстицању кооперативних међународних инжењерских и технолошких напора кроз значајне контакте за развој програма билатералних и мултилатералних интереса, подстицању побољшања инжењерског образовања и праксе на међународном нивоу, као и подстицању оснивања додатних инжењерских академија у земљама у којима не постоје. 1.Чланице Чланице су следеће академије: 1.National Academy of Engineering (ANI) Argentina,www.acadning.org.ar 2.Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE) ww.atse.org.au 3.Royal Belgian Academy Council of Applied Sciences (BACAS) www.kvab.be 4.Canadian Academy of Engineering (CAE),www.cae-acg.ca 5.Chinese Academy of Engineering (CAE),www.cae.cn 6.Croatian Academy of Engineering (HATZ),www.hatz.hr 7.Engineering Academy of the Czech Republic (EA CR),www.eacr.cz 8.Danish Academy of Technical Sciences (ATV),www.atv.dk 9.Technology Academy Finland (TAF),www.technologyacademy.fi 10.National Academy of Technologies of France (NATF),www.academie-technologies.fr 11.German Academy of Science and Engineering (acatech),www.acatech.de 12.Hungarian Academy of Engineering (HAE),www.mernokakademia.hu 13.Indian National Academy of Engineering (INAE),www.inae.org 14.The Engineering Academy of Japan (EAJ),www.eaj.or.jp 15.The National Academy of Engineering of Korea (NAEK),www.naek.or.kr 16.Academy of Engineering (AI), Mexico,www.ai.org.mx 17.Netherlands Academy of Technology and Innovation,(AcTI.nl) www.acti-nl.org 18.Norwegian Academy of Technological Sciences (NTVA),www.ntva.no 19.Slovenian Academy of Engineering (IAS),www.ias.si 20.South African Academy of Engineering (SAAE),www.saae.co.za 21.Real Academia de Ingenieria (RAI), Spain,www.real-academia-de-ingenieria.org 22.Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA),www.iva.se 23.Swiss Academy of Engineering Sciences (SATW),www.satw.ch 24.Royal Academy of Engineering (RAEng), United Kingdom,www.raeng.org.uk 25.National Academy of Engineering (NAE), United States,www.nae.edu 26. National Academy of Engineering of Uruguay (ANI),www.aniu.org.uy 1.1. Листа Академија које су изразиле интерес за приступање Постоји Потенцијална тзв. Позивна листа за пријем нових чланица. Ове Академије су већ исказале интерес за приступање, а то су: 1.Royal Society TeApārang, New Zeland ( aplikacija je podneta 12/10/2018), 2.The Nigerian Academy of Engineering Chemical Engineering Complex ( 2017. je izražen interes za prijem) 3.Thai Academy of Science and Technology (TAST), Thailand (2017. je izražen interes za prijem) 2. ASEAN Academy of Engineering and Technology, Malaysia(изражен је интерес за пријем) 1.2 Листа Академија као могућих кандидата у 2019. Много је интересантнија листа Потенцијалних кандидата ѕа 2019. годину где се СРБИЈА налази на другом месту. То се односи на Академије које су чланице Euro-CASE па је наведено као Euro-CASE Members (Non-CAETS Members only) 1. Austrian Academy of Sciences 2. Academy of Engineering Sciences of Serbia 3. Academie Royale de Belgique 4. Polish Academy of Sciences 5. The Irish Academy of Engineering 6. Academia De Engenharia, Portugal 7. Academy of Technical Sciences of Romania Важна напомена је да је ову Листу сачинио CAETS и објавио је на свом сајту. Поред тога постоји и Листа потенцијалних кандидата из земаља као сто су Бразил, Бугарска, Белорусија, Казахстан, Монголија, Русија, Словачка, Украјина, Венецуела. 2. Циљеви CAETS Циљеви су дефинисани у Статуту CAETS-а, чланом 1: (а) Удруживање независних, неполитичких и невладиних међународних организација и академија које су основане на бази инжењерских и технолошких наука, спремних да саветују владе и међународне организације о техничким питањима и питањима политике која се односе на њене области стручности; (б) Допринос јачању инжењерских и технолошких активности у циљу промовисања одрживог развоја, економског раста и социјалног благостања у региону и свету; (ц) Подстицај разумевања јавности у односу на значај примене инжењерства и технологија ; (д) Обезбеђивање одржавања међународних форума на којима би се водиле дискусије везане за инжењерска и технолошка питања од заједничког интереса; (е) Подстицај међународне инжењерске и технолошке сарадње кроз значајне контакте за развој програма од билатералних и мултилатералних интереса; (ф) Подстицај побољшање инжењерског образовања и праксе на међународном нивоу; (г) Подстицај оснивање нових инжењерских академија у земљама у којима такве академије не постоје; (х) Учешће у пројектима, програмима и активностим који нису у супротности са чланом 501(ц)(3) Кодекса и других важећих закона. 3. Основна мисија CAETS-а и приоритети Основна мисија CAETS је подстицање инжењерских наука и технолошки напредак у корист друштава свих земаља.CАЕТS обезбеђује организациони механизам по коме академије инжењерских и технолошких наука у свету могу заједно радити на важним питањима које су од виталног значаја при повезивању технологије и друштва. Кроз комуникацију и размену најбољих пракси, Академије чланице CАЕТS-а су у стању, да са једне стране прихвате, а са друге пренесу искуство и стручност, тако да се на националном и укупном глобалном нивоу повећа знање. При томе се подстиче увођење најбољег инжењерског и технолошког приступа за давање савета на нивоу кључних глобалних питања на новоу међувладиних институција са циљем користи за све народе света. Приоритети CAETS-а су дефинисани кроз различите видове сарадње на следећи начин: 3.1.Обраћање јавности и саветовање о значајним међународним инжењерским и сродним питања на основу платформе CAETS-а организовањем симпозијума, трибина, конференција, медија. 3.2.Промовисање конструктивне сарадње са међународним технолошким организацијама система Уједињених нација-УН, ИАЦ, ИЦСУ, WФЕО и другим невладиним организација од заједничког интереса на глобалном нивоу, како унутар тако и изван Уједињених нација. CAETS има активно учешће или статус посматрача на седницама Управних одбора у Уједињеним нацијама везаним за Организације за образовање, науку и културу (УНЕСЦО), њену међувладину океанографску комисију (МОК) и Светску метеоролошку организацију (WMO). Такође постоје контакти са Организацијом за пољопривреду (ФАО), Развојни Програм (УНДП), Програм УН за животну средину (УНЕП) и УН-ову Комисију за одрживи развој (ЦСД). CАЕТS има консултативни статус у Економском и социјалном савету УН (ЕCОСОC). Исто тако је члан Interacademy Councel (ИАЦ), сарађује са Међународним саветом за науку (ИЦСУ), и има споразум о сарадњи са светском Федерацијом инжењерских организација (WFEO). 3.3. Дискусије о националним технологијама и академијама везаним за питања од заједничког интереса се одвијају на годишњим састанцима Савета. Састанци Савета CAETS -а укључују расправе у две сесије са трајањем око једног сата по сесији . Свака сесија је посвећена једном одређеном питању. Управни одбор бира две теме на основу интереса земаља чланица. 3.4. Охрабривати сарадње у оквиру једне теме кроз интеракадемијске комисије / радне групе у које се укључују представници неколико академија чланица. 3.5.Охрабривање билатералне сарадње између чланица академија и мултилатералне сарадње академија у оквиру регионалних група. Билатерални споразуми о сарадњи између чланица академија се развијају на основу заједничког интереса и укључују сарадњу у једној или у неколико области. Ова сарадња подразумева и сарадњу са Европским Саветом Академија примењених наука, технологија и инжењерства (Euro-CASE), и тзв.Округлим столом техничких академија Источне Азије (ЕА- РТМ). 3.6. Промовисање и охрабривање уздизања и раста националних академија инжењерских и технолошких наука. Охрабривање стварање нових академија инжењерства и технолошких наука у земљама у којима их нема, а у складу са критеријумима CAETS за чланство.CAETS поздравља лидере таквих нових академија, као и академија које су у формирању да присуствују састанцима CAETS као посматрачи. 4. Неки од резултата CAETS CAETS је на основу дискусија, разматрања и презентација земаља чланица донео низ веома значајних докумената, као што су: 2005 Oceans and the World’s Future 2006 The Role of Hydrogen in Our Energy Future 2007 Environment and Sustainable Growth 2008 Delta Technology: Enabling Life in River Deltas 2009 Natural Resources – Management and Sustainability 2010 Sustainable Food Systems – Toward Food for All 2012 Urban Development and Public Transportation: 2013 CAETS Statement "Educating Engineers" Improved Understanding of the interdependencies” 2014 CAETS Statement "Engineering and the Future of Humankind" 2015 CAETS Statement "Pathways to Sustainability in the Energy, Mobility and Health Care Sectors" 2016 Opportunities for Low-Carbon Energy Technologies for Electricity Generation to 2050 (Report and Guide, June 2015) Комитети CAETS разматрају питања која су дефинисана као приоритени циљеви. Између осталог значајни су документи Комитета као што су: • CAETS Energy Committee (CEC) , • CAETS Noise Control Technology Committee (NCTC) • CAETS Committee on International Organizations (CIO) 4.1. Израда студија CАЕТS Свака академија чланица или група академија чланица може предложити тему за могућу студију у оквиру ЦАЕТС -а. Такви предлози се усаглашавају на састанцима Савета. Уколико се да предлог између састанака Савета, Управни одбор може се договорити или препоручити разматрање предлога на свом следећем састанку уз давање препоруке Савету за даљи поступак. Када је тема за могућу студију договорена, специфичан обим посла, укључујући процењени временски распоред и потребна средства се обично припрема од стране групе коју именује председник ЦАЕТС-а, уз укључивање једног или више стручњака које именује сваки заинтересовани члан академије. Ови стручњаци индивидуално дају процене за изводљивост студије, али не као представници својих Академија, већ као чланови јединствене групе за оцену изводљивости студије. Ова група разматра и детаљно анализира предлог. Извршни одбор ЦАЕТС прегледа и одобрава завршени обим посла, укључујући и све финасијске показатеље. Одговарајући критеријуми за одобравање укључују: важност обима рада за међународну инжењерску заједницу; јединственост ЦАЕТС -а на решавању предмета; постојање довољно чињеничних информација на којима се заснивају ауторитативне препоруке и закључци; добро дефинисану циљну публику која би могла имплементирати препоруке из извештаја; и вероватну доступност средстава и ресурса потребних за спровођење студије. Када се обим рада одобри, могу се тражити сва потребна средства и други ресурси. У току израде студије могу се организовати састанци радних група, као и стручне радионице по одређеним питањима из теме студије. 5. Начин учлањења у CАЕТS Академије чланице треба да задовоље одређене принципе, што значи да су основане као неполитичке, невладине организације, да уживају углед у друштву, да је респектабилност Академије изражена кроз начин бирања њених чланова и руководства академије, да остварују утицај на националном CАЕТS- Међународна организација академија инжењерских и технолошких наука са седиштем у САД (дистрикт Вашингтон) је неполитичка и невладина и организација. CAETS је основан 1978. године као „ Савет Академија инжењерских и технолошких наука”, а оснивачи су били АТСЕ Аустралија, РАЕнг УК, АИ Мексико, НАЕ УСА , ИWА, Шведска. Од 1985. је добио данашњи назив, при чему се пријем нових академија врши изборним процесом. Структуру CАЕТS чине Академије чланице (тренутно их је 26), Савет (у којем је по један члан из сваке земље чланице), Управни одбор (8 чланова) и Извршни комитет (4 члана), На челу је Управни одбор (Board of Directors ). који поред осталог идентификује и академије као потенцијалне будуће чланице. Чланице могу бити домаћини сазива, годишњих састанака и имају могућност укључивања својих чланова на водеће позиције CАЕТS-а. Редовни састанци Савета и Управног одбора се принципијелно одигравају једанпут годишње у једној од земаља чланица , а чланови Управног одбора се бирају по ротационом принципу на две године на основу предлога Савета или Академија чланица. Основна платформа деловања је базирана на пружању савета владама чланицама CАЕТS и међународним организацијама у техничким и стручним питањима из области инжењерских наука, доприносу јачања инжењерских и технолошких активности у циљу промовисања одрживог економског раста и социјалне заштите широм света, подстицању уравнотеженог разумевања примене инжењерства и технологије од стране јавности, обезбеђивању међународних форума за дискусију и комуникацију инжењерских и технолошких питања од заједничког интереса, подстицању кооперативних међународних инжењерских и технолошких напора кроз значајне контакте за развој програма билатералних и мултилатералних интереса, подстицању побољшања инжењерског образовања и праксе на међународном нивоу, као и подстицању оснивања додатних инжењерских академија у земљама у којима не постојCАЕТS Свака академија чланица или група академија чланица може предложити тему за могућу студију у оквиру CАЕТS -а. Такви предлози се усаглашавају на састанцима Савета. Уколико се да предлог између састанака Савета, Управни одбор може се договорити или препоручити разматрање предлога на свом следећем састанку уз давање препоруке Савету за даљи поступак. Када је тема за могућу студију договорена, специфичан обим посла, укључујући процењени временски распоред и потребна средства се обично припрема од стране групе коју именује председник CАЕТS-а, уз укључивање једног или више стручњака које именује сваки заинтересовани члан академије. Ови стручњаци индивидуално дају процене за изводљивост студије, али не као представници својих Академија, већ као чланови јединствене групе за оцену изводљивости студије. Ова група разматра и детаљно анализира предлог. Извршни одбор CАЕТS прегледа и одобрава завршени обим посла, укључујући и све финасијске показатеље. Одговарајући критеријуми за одобравање укључују: важност обима рада за међународну инжењерску заједницу; јединственост CАЕТS -а на решавању предмета; постојање довољно чињеничних информација на којима се заснивају ауторитативне препоруке и закључци; добро дефинисану циљну публику која би могла имплементирати препоруке из извештаја; и вероватну доступност средстава и ресурса потребних за спровођење студије. Када се обим рада одобри, могу се тражити сва потребна средства и други ресурси. У току израде студије могу се организовати састанци радних група, као и стручне радионице по одређеним питањима из теме студије.

design by Milica Popović
врх