Вести

Одржана редовна годишња скупштина АИНС

27.03.2019

Одржана је редовна Годишња скупштина АИНС 27.03.2019.године.Присутно је било 72% од активних чланова. Усвојен је Извештај о раду АИНС,Финансијски извештај,Извештај Надзорног одбора и План рада АИНС за 2019.годину.У првом кругу тајног гласања је изабран за другог потпреседника Василија Јањић редовни члан АИНС.

design by Milica Popović
врх