Ставови

СТАВОВИ АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА О УГРОЖЕНОСТИ САВСКОГ НАСИПА И ЊЕГОВОЈ САНАЦИЈИ

22.06.2020Одељење грађевинских наука (ОГН) Академије инжењерских наука Србије (АИНС) је дало стручно мишљење о угрожавању савског насипа у зони Новог Београда, као и о могућностима санације оштећања до којих је на насипу дошло након активности разних нелегалних градитеља. Став радне групе је размотрен и прихваћен од стране ОГН.Ове ставове је усвојило и Председништво АИНС.

АИНС о Савском насипу
design by Milica Popović
врх