Fabrika čipova u Srbiji

- ima li interesa i kadrova?

 

PREZENTACIJE

 

Uvodna predavanja

 

1.         Industrija poluprovodnika - svetski tržišni trendovi i položaj - GlobalFoundries, Jasna Matić, specijalni savetnik za konkurentnost i ekonomiju znanja u Ministarstvu  finansija i privrede.

 

2.         Novi izazovi u obrazovnom i naučnom sistemu Srbije, dr Radomir Žikić, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

Fabrika čipova

 

1.         Postupak proizvodnje CMOS-a u nanometarskoj oblasti, dr Milan Savić, direktor firme NOVELIC.

 

2.          Fabrika čipova danas, dr Dragan Manić, zamenik direktora firme Integraded and Wireless Systems, CSEMSwiss Center for Electronics and Microtechnology, Switzerland.

 

3.         Rešavanje problema potrošnje u čipovima, ing. Aleksandar Pajkanović, doktorant FTN UNS.

 

4.         Nanostrukture i nanoelektronske naprave (za čipove budućnosti), dr Milan Tadić, redovni profesor,  ETF, Beograd.

 

5.         Razvoj i proizvodnja integrisanih Holovih magnetskih senzora korišćenjem usluga silicon foundry, prof. dr Radivoje Popović, inostrani član AINS,  EPFL, Lozana, Švajcarska i Sentronis AD, Niš.

 

6.         Plazma tehnologije u industriji proizvodnje integrisanih kola, prof. dr Zoran Petrović, redovni član SANU, redovni član AINS, Institut za fiziku , dr Dragana Marić, viši naučni saradnik, Institut za fiziku  i dr Nikola Škoro, naučni saradnik, Institut za Fiziku.

 

 

 

Istorija i sadašnje stanje u Srbiji

 

1.         Mišljenje o otvaranju fabrike čipova u Srbiji, prof.  dr Borivoje Nikolić, Univerzitet Berkli, SAD

 

2.         Istraživanje i razvoj poluprovodnika i poluprovodničkih tehnologija u Beogradu, prof. dr Zoran Đurić, redovni član SANU, redovni član AINS i sekretar Odeljenja elektrotehničkih nauka AINS, prof. dr Miloljub Smiljanić, generalni sekretar i redovni član AINS, ing. Žarko Lazić, rukovodilac laboratorije za tehnologije u CMTM -IHTM-u.

 

3.         Retrospektivni pregled proizvodnje poluprovodnika u okviru Elektronske industrije u Nišu, dr Zoran Prijić, redovni profesor EF Niš, dr Ninoslav Stojadinović, redovni profesor EF Niš, redovni član SANU, redovni član AINS

 

4.         Katedra za mikroelektroniku Elektronskog fakulteta u Nišu, dr Zoran Prijić, redovni profesor EF Niš, dr Ninoslav Stojadinović, redovni profesor EF Niš, redovni član SANU, redovni član AINS.

 

5.         Centar za integrisane mikrosisteme i komponente FTN, Novi Sad, dr Ljiljana Živanov, dopisni član AINS, redovni profesor FTN UNS

 

Projektovanje čipova

 

1.         Kratak pregled razvoja projektovanja CMOS kola u okviru LEDA, dr Predrag Petković, redovni profesor EF Niš, prof. dr Vančo Litovski, redovni član AINS.

 

2.         Nastava u oblasti tehnologije, projektovanja i primene integrisanih kola na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor ETF, dr Milan Tadić, redovni profesor ETF.

 

3.         Projektovanje integrisanih kola kao deo nastavnog procesa na FTN-u, Novi Sad, dr Mirjana Videnović Mišić, docent i dr Mirjana Damnjanović, vanredni profesor, FTN.

 

4.         Projektovanje  analognih i RF integrisanih kola na FTN u Novom Sadu, ing. Jelena Radić, asistent FTN i ing. Alena Đugova, doktorant FTN UNS.

 

5.         Trendovi u projektovanju AMC/RF IC, dr Milan Savić, direktor i vlasnik firme NOVELIC, ing. Dušan Grujić, firma NOVELIC.