Примедбе на Закон о енергетици

Став о згради ЦПН

 

Инжењерски форум 4

 

Примедбе на стратегију енергетике 

 

Фабрика чипова

 

Механизација пољопривреде

 

Канал Дунав-Солун - ставови