Предавања Одељења машинских наука

Мерење ефикасности војних технологија и модерних војних организација

24.06.2015, 18.00 часова, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Момчило Милиновић
Одељење: Одељење машинских наука
У оквиру излагања биће дат осврт на нове концепције ратовања и војних и цивилних сукоба и у складу са тиме нових интегрисаних појмова војних перформанси и војне организације са борбеним технологијама. Анализираће се значај појма интер и интра операбилност и њихов утицај на војну технологију, организацију и укупну борбену ефикасност. Савремена технолошка решења наоружања и војне опреме биће анализирана кроз ревидиране захтеве савремених питања ратовања и одбране. Анализираће се и утицај савремених концептуалних решења војске на развој њених нових војних технологија.
Предавач: Проф. др Момчило Милиновић (Биографија)
design by Milica Popović
врх