Предавања Одељења електротехничких наука

Комбинован пирометријски систем за визуелизацију и контролу пламена у котловима термоелектрана

29.05.2013, Стални семинар АИНС, Свечана сала Грађевинског факултета у Београду
Предавач: Проф. др Љубиша Зековић
Одељење: Одељење електротехничких наука
Овај комбиновани систем је јединствена комбинација хардвера и софтвера која омогућава да се постигну и трајно прате следећи циљеви: правилан положај језгра пламена у хоризонталним и вертикалним равнима ложишта, лимитирање максималне температуре пламена, зашљакавање котловског система и самим тим заштиту цеви котловског подстројења од прекомерних температура, правилно сагоревање у редукционим зонама (нарочито око главних горионика), успостављање корелације између средње максималне температуре у ложисту и садржаја NOx, увођење новог корективног фактора у котловску регулацију (одржавање правилног положаја пламена, лимитирање температуре до жељеног емитовања NOx итд). За детекцију средњих и максималних температура у одабраним тачкама у унутрашњости котла комбиновани систем користи специјално дизајниране једнобојно-двобојне оптичке пирометре који омогућавају одређивање ефективног коефицијента емисивности у који је укључен и ефекат екранирања оптичког пута од стране несагорелих или делимично сагорелих честица угља (једнобојни пирометар мери средњу температуру, док двобојни региструје температуру која је веома блиска максималној), док уграђени термопарови мере температуре непосредно уз зид унутар котла. На основу ових мерних података уграђени софтвер одређује просторну расподелу температуре сагорелих честица угља у свакој тачки унутар котла. На овакав начин одређује се (визуализује) положај термалне жиже (део пламена са максималном температуром), чијим позиционирањем (променом режима рада млинова или прерасподелом ваздуха на пример) је могуће повећати ефикасност процеса сагоревања, као и смањење броја акцидената који су повезани са процесом зашљакавања, односно термалног оптерећења појединих делова зида котла услед несиметричног положаја пламена.
Предавач: Проф. др Љубиша Зековић
design by Milica Popović
врх