Контакт

Адреса

Краљице Марије 16, Соба 218/а, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381 11 3370 652

Технички секретар

Радмила Грујић
Радно време техничког секретара сваког радног дана од 8 до 15 часова

E-mail

ainsrbija@gmail.com
ains@ains.rs
gensek@ains.rs – пошта за генералног секретара АИНС, проф. Милољуба Смиљанића
tehsek@ains.rs – пошта за техничког секретара, Радмилу Грујић

Правни подаци

ПИБ 102476755
Матични број 17201727
Шифра делатности 9412
Жиро рачун: 205 − 42130 − 89, Комерцијална банка, Београд


design by Milica Popović
врх